Praktiski
Manas tiesības

Atlīdzību par darbspēju zaudējumu vairs nemaksās0

Foto-Fotolia

Līdz šim saņēmu invaliditātes pensiju un atlīdzību par darbspēju zaudējumu, bet šā gada nogalē man jau pienāks īstais vecuma pensijas saņemšanas laiks. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā uzzināju, ka turpmāk saņemšu tikai vecuma pensiju. Kāpēc vairs neizmaksās atlīdzību par darbspēju zaudējumu? AIVARS BAUSKAS NOVADĀ

Labklājības ministrijā noskaidrojām, ka no 2009. gada 1. jūlija tika veiktas izmaiņas atlīdzības par darbspēju zaudējumu (sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību) izmaksās cilvēkiem, kuri saņem vecuma vai izdienas pensiju. Ja piešķirtās vecuma vai izdienas pensijas apmērs ir lielāks vai vienāds ar atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru, tad atlīdzības izmaksas jāpārtrauc. Taču, ja piešķirtā pensija nesasniedz atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru, cilvēkam izmaksā starpību starp atlīdzības un vecuma pensijas apmēru.

Tiem, kuri līdz šo izmaiņu spēkā stāšanās dienai vienlaikus saņēma gan atlīdzību, gan vecuma pensiju, atlīdzību līdzšinējā apmērā turpinās maksāt līdz lēmumā (kas pieņemts līdz minētajam datumam) norādītajam termiņam. Ja darbspēju zaudējums bijis noteikts uz laiku, veicot atkārtotu darbspēju ekspertīzi, tiks pieņemts jauns lēmums par atlīdzības izmaksu, taču ņemot vērā šīs izmaiņas likumdošanā.

LA.lv