Pasaulē
Eiropa

Ātrāk par augstāku nodevu1

Foto – LETA

Kopš 2009. gada pieteikumu skaits ES vīzas saņemšanai ir pieaudzis par 50% – no 10,2 miljoniem līdz 15,2 miljoniem 2016. gadā. Tas liecina, ka mobilitāte pasaules līmenī pieaug; tam pamatā ir arī iespējas arvien vieglāk un lētāk ceļot. Tomēr tajā pašā laikā pēdējos pārdesmit gados ģeopolitiskā vide ir krasi mainījusies, tas ir radījis jaunas un strauji mainīgas migrācijas un drošības problēmas. Mums no šīm norisēm ir jāizdara secinājumi un attiecīgi jāatjaunina kopējā ES vīzu politika, vienlaikus nepadarot likumīgu ceļošanu sarežģītāku.

Šajā globālās mobilitātes laikmetā mēs vēlamies atvieglot ceļošanu tiem, kuri ES ierodas tūrisma, darījumdarbības vai ģimenes iemeslu dēļ. Tāpēc mēs tagad ierosinām dot iespēju iesniegt pieteikumu vīzas saņemšanai ilgāku laiku iepriekš, kā arī iesniegt un parakstīt vīzas pieteikuma veidlapu elektroniski un saņemt atbildi ātrāk, saīsinot lēmumu pieņemšanas termiņus. Lai atvieglotu īsus tūrisma ceļojumus, mēs īpašas shēmas ietvaros ieviešam iespēju izsniegt vīzas uz laiku pie ārējām robežām, ievērojot stingrus nosacījumus. Tajā pašā laikā uzticami un regulāri ceļotāji varēs izmantot saskaņotu “vairākkārtējas ieceļošanas vīzu”, kas ir derīga no viena līdz pat pieciem gadiem.

Līdztekus mums ir efektīvāk jākontrolē ceļotāji un jānosaka tie, kuri rada apdraudējumu. Tāpēc mēs tuvākajā nākotnē atjaunināsim Vīzu informācijas sistēmu – datubāzi, ko izmanto konsulārie darbinieki, kas atbild par vīzas pieteikumu izvērtēšanu. Konsulārajam darbiniekam nākotnē vajadzētu spēt nekavējoties konstatēt, vai uz pieteikuma iesniedzēju attiecas ieceļošanas aizliegums, vai viņam ir viltoti dokumenti, vai ceļotājs, piemēram, ir norādīts kā izsludināts meklēšanā par noziedzīgām vai teroristu darbībām.

Lai nodrošinātu arvien vairāk un vairāk vīzas pieteikumu efektīvāku un ātrāku apstrādi, mēs ierosinām paaugstināt vīzas nodevu no 60 līdz 80 eiro. Tas joprojām ir mazāk par maksu, ko iekasē daudzos tūristu galamērķos citviet pasaulē, bet tas dos ES dalībvalstīm papildu 205 miljonus eiro katru gadu, lai nodrošinātu konsulāro atbalstu visā pasaulē.

Visbeidzot ES vīzu politikai vajadzētu būt efektīvākai lomai mūsu vispārējā sadarbībā ar trešajām valstīm, jo īpaši attiecībā uz migrācijas pārvaldību. Daudzas dalībvalstis patlaban saskaras ar grūtībām aizturētos neatbilstīgos migrantus atgriezt viņu izcelsmes valstīs, jo nav sadarbības ar šo valstu iestādēm atpakaļ­uzņemšanas jomā. Vienlaikus noteikta daļa neatbilstīgo migrantu, kas atgriežami, patiesībā Eiropas Savienībā ir ieceļojuši likumīgi, saņemot vīzas, kuru atļauto uzturēšanās termiņu viņi ir pārsnieguši. Šā iemesla dēļ mēs ierosinām izveidot stingrākus nosacījumus vīzu apstrādei gadījumos, kad trešās valsts sadarbība atpakaļuzņemšanas jomā nav apmierinoša.

Arvien mobilākā un globalizētākā pasaulē taisnīgāka, pārredzamāka un drošāka vīzu politika ir ES, kā arī mūsu partnervalstu un to pilsoņu, kuri vēlas ceļot uz ES, kopīgajās interesēs. Nākotnei sagatavota ES vīzu politika ir būtiska atvērtai un drošai ES.

 

Dimitris Avramopuls, ES komisārs migrācijas, iekšlietu un pilsonības jautājumos

LA.lv