Uncategorized

Ātrāk pensijā 16

Vai šogad politiski represētajiem saglabājas iespēja iet vecuma pensijā no 57 gadiem? Esmu politiski represētais, piedzimu 1955. gadā Sibīrijā. Kas vēl var iet pensijā no 57 gadiem?
 Agris Alūksnē

 

Jā, politiski represētajiem jo­projām saglabājas iespēja iet pensijā no 57 gadu vecuma, uzreiz saņemot pilnu pensiju. Šai normai nav termiņa ierobežojuma. Likuma “Par valsts pensijām” Pārejas noteikumu 29.2 pantā teikts, ka politiski represētajām personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir vismaz 30 gadi, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju 5 gadus pirms valstī noteiktā vecuma sasniegšanas. Tātad – no 57 gadiem.

Šī norma ir stājusies spēkā no 2008. gada 1. jūlija. Tad to varēja izmantot politiski represētie (faktiski – Sibīrijas bērni), kas dzimuši 1951. gadā.

Piecus gadus pirms valstī noteiktā pensijas vecuma pensijā var doties arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki (atbilstoši Pārejas noteikumu 29.1 pantam). Šī norma darbojas no 2007. gada 1. janvāra.

Pensijā 57 gadu vecumā var doties arī vecāki (ja viņu apdrošināšanas stāžs ir vismaz 30 gadu), kuri vismaz līdz 8 gadu vecumam aprūpējuši 5 vai vairāk bērnus vai vienu bērnu invalīdu. Tas teikts likuma “Par valsts pensijām” 11. panta 4. daļā.

Pret tiem, kas strādājuši smagos un sevišķi kaitīgos, kā arī smagos un kaitīgos darba ap­stākļos, likums nav tik vēlīgs. Viņiem līdz 2013. gada 31. decembrim pagarināta iespēja doties pensijā no agrāka vecuma, taču no katra gada 1. jūlija šo vecumu palielina par pusgadu, līdz tas sasniegs vispārējo pensionēšanās vecumu (skat. tabulu).

 

Vecuma pensija pēc atvieglotiem noteikumiem

Lorem ipsum2
FOTO: Leta2

 

LA.lv