Ekonomika
Bizness

Ātro kredītu likumā iekļauts neatbalstāms regulējums0

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš. Foto – Edijs Pālens/LETA

Autors: Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir iepazinusies ar likumprojektu “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, kuru Saeima šā gada 21. jūnijā apstiprināja 1. lasījumā.

Pirms likumprojekta izskatīšanas Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides, reģionālās politikas komisijas sēdē š.g. 1. augustā, kurā Likumprojekts tiks skatīts pirms nodošanas Saeimas balsojumam 2. lasījumā, LTRK vēlas izteikt priekšlikumus paredzētajiem grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL).

LTRK kopumā atbalsta iniciatīvas kreditēšanas pakalpojumu tirgus sakārtošanai. Kreditēšanas pakalpojumu tirgus kopumā skar ievērojamu Latvijas iedzīvotāju daļu un nav pieļaujama tādas komercdarbības īstenošana kreditēšanas jomā, kas jebkādā veidā sekmē bezatbildīgu aizņemšanos.

LTRK atbalsta ar likumprojektu iniciētās izmaiņas savstarpējai informācijas apmaiņai starp kredītiestādēm un alternatīviem finanšu pakalpojumu sniedzējiem.

LTRK ir pārliecināta, ka šādas informācijas apmaiņa sekmētu potenciālo finanšu pakalpojumu saņēmēju maksātspējas vērtējuma kvalitāti, turklāt pastiprinātu šobrīd nozares pašregulācijas ceļā izveidotos klientu maksātspējas izvērtēšanas principus.

Tomēr likumprojektā ir arī iekļauts regulējums, kas nav atbalstāms. Likumprojektā iekļautā iniciatīva kopējo kredīta izmaksu 0,07% apmērā ierobežošanai ir viena no tām.

Lai gan kopējo kredīta izmaksu noteikšana varētu samazināt nozarē konstatējamās problēmas, izstrādātais likumprojekts nesatur ekonomisku analīzi konkrētās kredīta kopējo izmaksu likmes pamatotībai.

Uzskatām, ka nesamērīgi mazu kredīta kopējo izmaksu noteikšana radīs sarežģījumus aizdevumu izsniegšanā uz īsu termiņu vai tad, kad pieaugs naudas resursu izmaksas, turklāt paredzams, ka šādu ierobežojumu noteikšana sekmētu nelicencētu finanšu pakalpojumu sniedzēju darbības attīstību.

LTRK uzskata, ka likumprojekta tālākai virzībai ir ne tikai jāveic konsultācijas ar nozari pārstāvošām nevalstiskām organizācijām, bet arī jāpiesaista neatkarīgi ekonomikas eksperti, kas varētu sniegt pilnvērtīgu un objektīvu izvērtējumu par paredzēto PTAL grozījumu ietekmi uz nozari un tautsaimniecību kopumā.

LTRK vēlas vērst Komisijas uzmanību uz likumdošanas kvalitātes jautājumu patērētāju kreditēšanas jomā. LTRK ieskatā likumprojektam nav veikts pienācīgs un visaptverošs sākotnējais vērtējums par likumprojekta ietekmi un sekām (ex-ante novērtējums).

Vēl jo vairāk – likumprojekts tiek virzīts, pamatojoties uz secinājumu, ka jāturpina risināt kreditēšanas jomā samilzušās problēmas. Vienlaikus secināms, ka patērētāju kreditēšanas jomā nav veikts iepriekšējo PTAL grozījumu ex-post izvērtējums.

Likumprojektā paredzēto grozījumu izdarīšana PTAL pati par sevi nesniedz garantijas nozares problēmu atrisināšanai.

Lai sasniegtu vēlamos mērķus nozares problemātiskas sakārtošanā, regulējuma izmaiņām ir jābūt sistemātiskām un balstītām visaptverošā analīzē, kas ļauj izdarīt objektīvus secinājumus par nozares problemātiku un nepieciešamiem normatīvo aktu grozījumiem šādas problemātikas mazināšanai.

Tāpat LTRK ieskatā ir būtiski nodrošināt tiesisko noteiktību un stabilitāti, lai sekmētu Latvijas kā pievilcīgas investīciju vides tēlu starptautiski.

Nepārdomātu un neizsvērtu likuma grozījumu virzīšana apdraud Latvijas kā investoriem saistošas un investīcijām drošas uzņēmējdarbības vides tēlu.

Vienlaikus LTRK vērš komisijas uzmanību uz apstākli, ka 2017. un 2018.gadā alternatīvo finanšu pakalpojumu nozarē ir uzlabojusies nozares dalībnieku pašregulācija, definējot principus pilnvērtīgam klientu maksātspējas novērtējumam un gadījumiem, kad uzņēmēju sniegtie finanšu pakalpojumi nav pieejami konkrētām personām.

Saistītie raksti

Tāpat būtiski ņemt vērā, ka PTAC un alternatīvo finanšu pakalpojumu nozari pārstāvošās nevalstiskās organizācijas ir vienojušās par informācijas apmaiņu, lai nozari uzraugošais PTAC varētu izdarīt korektus un pamatotus secinājumus par nozares problemātiku, tādējādi sekmējot sistemātiskas politikas veidošanu alternatīvo finanšu pakalpojumu problemātikas risināšanai.

LTRK ieskatā ir jāturpina diskusija par bezmantas maksātnespējas procesa ieviešanu, nodrošinot darbinieku neaizplūšanu ēnu ekonomikas zonā.

LA.lv