Uncategorized

Augstākās tiesas Senāta lēmums glābj SIA “PS Līdums” 16

Foto no “PS Līdums” arhīva

Viena no Latvijas lielākajām un labākajām graudkopības saimniecībām SIA “PS Līdums” var atviegloti uzelpot – vakar Aaugstākās tiesas (AT) Senāts apmierināja uzņēmuma prasību par Bauskas rajona tiesas 2012. gada 22. novembra lēmuma atcelšanu. 


Paskaidrošu, ka Bauskas rajona tiesas lēmums neļāva veikt labojumu ārpus tiesas tiesiskās aizsardzības plānā (TAP) un faktiski nozīmēja maksātnespējas procesa sākšanu vienam no lielākajiem Bauskas novada nodokļu maksātājiem, kas turklāt bez kavējumiem kārto visus maksājumus. Labojumi TAP, kurus nepieļāva Bauskas rajona tiesa, paredz, ka “Swedbank” piekrīt izslēgt no TAP nosacījumu par investora piesaisti un uzņēmuma Ls 3,8 milj. lielās saistības pret “Swedbank”. Vēl svarīgi, ka “PS Līdums” grūtībās nonāca nepārdomātas darbības rezultātā 2008. gadā un vēlāk mainīja īpašnieku. Patlaban uzņēmuma īpašniece ir Inese Karlova, kas pērn par sasniegumiem lauksaimniecībā saņēma visaugstāko novērtējumu – “Sējēja” balvu.

“Latvijas Avīzē” šā gada sākumā stāstījām, ka SIA “PS Līdums” gadījums ir līdzīgs Vācijas un Beļģijas miljardieriem piederošā veikalu tīkla “IKI” gadījumam pērn, kad Latvijā pieteica SIA “Palink” maksātnespēju. Arī toreiz AT Senāts atcēla pirmās instances tiesas lēmumu. Patlaban redzam, ka latviešu lauku uzņēmējai Inesei Karlovai ir izdevies paveikt to pašu, ko citu valstu miljardieriem.

AT Senāta lēmums atceļ Bauskas rajona tiesas lēmumu un liek pieteikumu par labojumu veikšanu TAP skatīt vēlreiz. Senātā lēmumā teikts, ka Bauskas rajona tiesa – lietu skatīja tiesnesis Aigars Sniedzītis –, izdarīdama savus secinājumus, nav izpildījusi Civilprocesa likuma 97. panta prasības par pierādījumu vispusīgu, pilnīgu un objektīvu pārbaudi.

Šajā pantā teikts, kā tiesai ir jāvērtē pierādījumi – pēc iekšējās pārliecības, kas pamatota uz tiesas sēdē vispusīgi, pilnīgi un objektīvi pārbaudītiem pierādījumiem, vadoties no tiesiskās apziņas. Turklāt tiesai spriedumā ir jānorāda, kādēļ vienam pierādījumam ir devusi priekšroku salīdzinājumā ar citu un atzinusi vienus faktus par pierādītiem, bet citus par nepierādītiem.

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs savā protestā Senātam norāda uz deviņām (!) tiesneša A. Sniedzīša neizdarībām “PS Līdums” lietas skatīšanas laikā, tostarp nav vērtēti Bauskas rajona tiesai iesniegtie pierādījumi un pietiekami pamatots, kāpēc TAP izmaiņas nevar veikt. Lielais pārmetumu daudzums īpaši izbrīna tāpēc, ka tienesis A. Sniedzītis ir viens 15 Tieslietu padomes locekļiem. Paskaidrošu, ka Tieslietu padomē ievēl zinošākos tieslietu nozares cilvēkus un šī padome rūpējas par nozares izaugsmi un pilnveidi. Tātad A. Sniedzītim būtu jābūt vienam no zinošākajiem tiesnešiem, tomēr elementāru procedūru neievērošana raisa šaubas par šā cilvēka piemērotību ieņemamajam amatam.

I. Karlova teic, ka graudkopjiem šis pavasaris bijis tik neparasts kā nekad agrāk – sējas darbi sākti divas trīs nedēļas vēlāk nekā citus gadus, bet patlaban veģetācija ir apsteigusi aizvadīto gadu par 3 – 5 dienām.

I. Karlova atzīst – Bauskas rajona tiesas lēmums uzņēmumā radīja spriedzi aptuveni pusgada garumā, kas patlaban daļēji ir noņemta. “Ceļš patlaban sākas no jauna, ceram uz godīgu tiesas lēmumu,” tā I. Karlova.

 

Fakti

SIA “PS Līdums”

2012. gadā

apgrozījums Ls 3,11 milj. (Ls 2,52 milj. 2011. gadā),

nodokļos samaksāti Ls 827 00,

sniegti pakalpojumi par Ls 345 000,

vidējais darbinieku skaits 26, atlīdzībās maksāti Ls 245 000.

2013. gadā

visi kultūru audzēšanas darbi patlaban ir paveikti,

ražu gaida no ziemas kviešiem 1780 ha platībā, no 780 ha ziemas rapša,

vēl mēslo un miglo vasarājus 615 ha platībā.

 

 

LA.lv