Daiga Ķēdže

Daiga Ķēdže
Laukos
Padoms zemniekam. Kas ietekmē teļu augšanu un attīstību?
6 dienas