Guna Ringa-Karahona

GR
Guna Ringa-Karahona
Laukos
Padoms piensaimniekam. Grūsnības norise govīm
7. augusts, 2019
GR
Guna Ringa-Karahona
Laukos
Padoms zemniekam. Metodes teļu atragošanai
10. septembris, 2018
GR
Guna Ringa-Karahona
Laukos
Padoms zemniekam. Teļu diareja – cēloņi, profilakse
18. augusts, 2018
GR
Guna Ringa-Karahona
Laukos
Vetārsts par Q drudzi slaucamo govju ganāmpulkā – vai pamats satraukumam?
31. jūlijs, 2017
GR
Guna Ringa-Karahona
Laukos
Barības un ūdens higiēna dzīvnieku novietnē
20. maijs, 2017
GR
Guna Ringa-Karahona
Laukos
Agrīna grūsnības diagnostika govīm
20. maijs, 2017