Ekonomika
Bizness

Baltijas valstīs iecienītākie zīmoli – “Google”, “Swedbank” un “Maxima” 16

Baltijas valstīs iecienītākie zīmoli ir “Google”, “Swedbank” un “Maxima”. Šie trīs zīmoli iekļuvuši iecienītāko zīmolu Top 10 visās trīs Baltijas valstīs, secināts pētījumu aģentūras “TNS” Emor veiktajā Starptautiskajā iecienītāko zīmolu pētījumā.

Visās trīs valstīs 10 iecienītāko sarakstā ir iekļuvis vismaz viens finanšu, mazumtirdzniecības un telekomunikāciju, kā arī vairāki interneta zīmoli. Igaunijas iecienītāko zīmolu sarakstā lielāks īpatsvars ir interneta zīmoliem, Lietuvā – tehnoloģiju zīmoliem, savukārt Latvijā spēcīgākas pozīcijas ir pārtikas zīmoliem.

Lorem ipsum2
FOTO: Leta2

Pētījumā katrā valstī tika aptaujāti pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 65 gadiem. Izlase tika veidota atbilstoši iedzīvotāju sociāldemogrāfiskajai struktūrai, pēc nepieciešamības piešķirot atbilstošu svērumu. Izlases apjoms – vismaz 1000 respondentu katrā valstī. Pētījuma īstenošanas laiks – 2015. gada janvāris un februāris.

Zīmolu saraksts tika sastādīts uz iepriekšējo zīmolu aptauju pamata. Kopumā pētījumā katrā valstī tika iekļauti 145 zīmoli. Sākumā respondentiem tika piedāvātas nejauši sastādītas 29 logo un to atšifrējumu kombinācijas un viņi tika lūgti izvēlēties ne vairāk kā piecus savus iecienītākos. Pēc tam respondentiem bija jāizvēlas ne vairāk kā pieci iecienītākie zīmoli no 25 sākotnēji atlasītajiem. Lai novērstu iespēju, ka kāds iecienīts zīmols nav iekļauts aptaujā, respondentiem tika arī dota iespēja sarakstu papildināt pēc saviem ieskatiem.

LA.lv