Ekonomika
Nauda

Banku sektorā Latvijā valdot stabilitāte un kārtība2


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Pēters Putniņš.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Pēters Putniņš.
Foto: LETA

Latvijā darba vizītē ir ieradusies Eiropas Centrālās bankas (ECB) uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī.

Pārrunājot pašreizējās darba aktualitātes ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) un tās priekšsēdētāju Pēteru Putniņu, kurš ir ECB Uzraudzības valdes loceklis, īpaša uzmanība veltīta tādiem uzraudzības tematiem kā banku pārvaldības mehānismi, jauni biznesa virzieni un stratēģijas un risku vadība nākotnes izaicinājumu kontekstā eirozonā.

Kopš 2014. gada Latvija ir Eiropas Banku savienības Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) dalībvalsts, un trīs Latvijas nozīmīgākās bankas tiek uzraudzītas šī vienotā eirozonas valstu mehānisma ietvaros.

FKTK priekšsēdētājs Putniņš skaidroja, ka jau ceturto gadu Latvijas banku uzraudzībā FKTK darbojas ECB VUM ietvarā, un šī integrācija kļūst arvien dziļāka.

VUM sastopas dažādu valstu uzraudzības tradīcijas, kuras pieredzes un diskusiju ceļā pakāpeniski pārtop vienotā uzraudzības pieejā, arī tās veicināšana ir svarīgs VUM attīstības jautājums.

“Kopumā Latvijas banku sektorā valda stabilitāte un kārtība, tomēr Latvijai ir svarīga domu apmaiņa par uzraudzības metožu pielietojumu un pilnveidi, risku vadību, ņemot vērā aktuālos uzraudzības akcentus mūsu valstī, piemēram, saistībā ar biznesa stratēģiju radikālu maiņu daļā mūsu banku,” skaidroja Putniņš.

Uzraudzības efektivitāte ir atkarīga arī no tā, cik precīzi tiek izvēlēti aktuālie uzraudzības akcenti, vai Latvija izmanto labāko pieredzi, kas iegūta šādā sadarbībā.

“Tāpēc aktīvi strādājam arī ar citām Eiropas Savienības institūcijām – Eiropas Parlamentu, TAX3 komiteju, Eiropas banku iestādi (EBA),” sacīja Putniņš.

Viņš uzsvēra, ka ciešāka integrācija Eiropas struktūrās ir vēl lielāka drošība, paļaušanās vienam uz otru sarežģītās situācijās, jauni risinājumi aktuālām problēmām, tā veicinot kopēju stabilitāti un attīstību vienotā Eiropas banku sistēmā.

FKTK būtisks darba virziens, gatavojoties nākamajam darba posmam, ir uzraudzības prioritāšu pārvērtēšana, uzraudzības metodoloģiju pilnveide, kā arī iespējamas strukturālas pārmaiņas iestādes organizācijā.

Tai skaitā atteikšanās no ne tik efektīvām vai neaktuālām darbībām, lai ar esošajiem resursiem nodrošinātu efektīvu uzraudzību Latvijas banku sektorā, ņemot vērā aktualitātes eirozonā un neatliekamos jautājumus uzraugāmajā nozarē.

ECB Vienotā banku uzraudzības mehānisma (VUM) mērķis ir nodrošināt Eiropas Banku savienības stabilitāti un drošību, vienmērīgu attīstību un veicināt tā dalībvalstu banku sistēmu ciešāku integrāciju.

VUM ietvaros ECB kopš 04.11.2014 ir uzņēmusies katras dalībvalsts nozīmīgāko banku tiešās uzraudzības pienākumus. ECB un FKTK darbinieki pastāvīgi līdzdarbojas kopējās uzraudzības komandās, kas ir nozīmīgāko banku ikdienas uzraudzības pamats.

Saistītie raksti

Šobrīd ECB sadarbībā ar FKTK uzrauga trīs aktīvu ziņā lielākās Latvijas bankas – AS „Swedbank”, AS „SEB banka” un Luminor Bank AS.

VUM ietvarā tiek uzraudzītas visu eirozonas valstu nozīmīgākās bankas. Eiropas Banku savienības VUM šobrīd apvieno 19 eirozonas valstu nacionālo banku uzraugus, pārējās Eiropas Savienības valstis, kas nav eirozonā, var brīvprātīgi pievienoties šim mehānismam.

LA.lv