Viedokļi
Aptaujas

Kādas iespējas skolēniem piedalīties barikāžu atceres dienu aktivitātēs? 0


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto – Ieva Čīka/LETA

Lauma Mīlīga, Jaunjelgavas vidusskolas direktore: “Piektdien Jaunjelgavas Liepu parkā pie barikāžu ugunskura svinīgi jaunsargos uzņems trīs skolu – Seces, Daudzeses un Jaunjelgavas – jauniešus. Pasākumu kuplinās Skrīveru, Kokneses un Aizkraukles skolēnu jaun-sargu vienības. Skolēniem būs iespēja ne vien klausīties barikāžu dalībnieku atmiņas, bet arī parunāties ar viņiem. Ne mazāk interesanta būs tikšanās ar ģenerāli Juri Vectirānu, jaunsargu instruktoriem un Jaunjelgavas novada domes vadību.”

 

Lāsma Petermane, Nīcas vidusskolas direktore: “Mēs saviem bērniem cenšamies rast iespēju barikāžu atceres dienās izpausties radoši. Ļoti aizraujoša vienmēr bijusi simboliskā barikāžu celšana no sniega, diemžēl šobrīd daba mūs vēl nav iepriecinājusi. Toties jau pagājušajā nedēļā skolas muzejā tika izvietota Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošā izstāde. Tagad iespēja iepazīties ar bagātīgo vēstures atspoguļojumu, ieskaitot barikāžu laiku, ir ne tikai mūsu saimei, jo esam uzaicinājuši atbraukt citu skolu, piemēram, Rucavas, Sikšņu, pedagogus un skolēnus. Muzeja vadītāja skolotāja Sandra Pankoka strādā ar ļoti lielu entuziasmu, ir apkopotas barikāžu dalībnieku atmiņas, tagad barikāžu dienu nodarbībās, kurās skolēniem jāveic interesanti uzdevumi un jāsagatavo izpētes materiāli, iesaistās arī barikāžu dalībnieki, tajā skaitā bērnu vecāki un vecvecāki.”

 

Imants Slišāns, Baltinavas vidusskolas direktors: “Barikāžu elpa mūsu mācību iestādē jūtama visu nedēļu. Jau ienākot skolā, bērni uzreiz nokļūst it kā tālo dienu vidē – foajē piesaista stilizēts barikāžu ugunskura atveids. Pagājušajā gadā visi kopā skolas paaudžu centrā skatījāmies filmu “Tēvu barikādes”, šogad visās klasēs notiek barikāžu dienu pārrunas. Barikāžu tēma ietverta arī novada mācības stundā; tas ir fakultatīvs priekšmets septītās klases skolēniem.”

LA.lv