Latvijā
Izglītība

Bērni pasaka, kā vērtē skolā iegūtās zināšanas. Vai tās noderēs dzīvē?0

Skolā iegūtās zināšanas vairums skolēnu vērtē kā turpmākajā dzīvē izmantojamas, vienlaikus skolu kopumā uzskatot par laika izšķiešanu, liecina “Skola 2030” un uzņēmuma “Edurio” veiktā aptauja par pašreizējo mācīšanās pieredzi skolās Latvijā rezultāti.

Skolēniem tika lūgts vērtēt, vai skolā iegūtās zināšanas, viņuprāt, ir noderīgas turpmākajā dzīvē.

Minētajam apgalvojumam kopumā piekrīt 73,5% aptaujāto. Pretēju viedokli pauduši 26,5% skolēnu. Pētījumā noskaidrots, ka skolā ir interesanti diviem no trim skolēniem.

Vienlaikus četri no pieciem skolēniem uzskata, ka, lai iegūtu labu darbu, uz skolu iet nav nepieciešams. Turklāt vairums jeb 80% skolēnu uzskata, ka skola kopumā ir tikai laika izšķiešana.

Mēģinot noskaidrot vecāku un skolēnu viedokļus par izglītības sistēmu, īstenota 737 vecāku un 3304 7.-12.klases skolēnu no 327 Latvijas skolām aptauja. Vecākiem un skolēniem tika vaicāts par, viņuprāt, svarīgiem izglītības mērķiem, nepieciešamajām izmaiņām mācību pieejā un saturā, kā arī citām lietām, ar ko viņi ikdienā saskaras skolā.

Saistītie raksti
LA.lv