Uncategorized

Bērns jāuzmana līdz 13 gadiem 0

Par 7 – 13 gadu veca bērna uzraudzības nenodrošināšanu, ja tādēļ tiks apdraudēta viņa dzīvība vai veselība, vecākiem vai cilvēkam, kura aprūpē bērns nodots, varēs izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu līdz 100 latiem.

 

To paredz valdības atbalstītie grozījumi, kas vēl jāpieņem Saeimā. Bērna uzraudzība nenozīmē pastāvīgu fizisku klātbūtni, bet ir bērna drošības nodrošināšanai, ņemot vērā bērna briedumu un spējas uzņemties atbildību par savu rīcību, piemēram, izglītojot viņu par veidiem, kā izvairīties no bīstamām situācijām, nodrošinot inventāru, lai mazinātu traumas iespējas, kā arī nepieciešamības gadījumā atrodoties bērnam blakus. Patlaban vecākus var administratīvi sodīt, ja viņi bez uzraudzības atstāj bērnu līdz septiņu gadu vecumam un viņš gūst traumu. 2010. gadā tika sastādīti 73 administratīvo pārkāpumu protokoli par bērna līdz septiņu gadu vecumam atstāšanu bez uzraudzības un 1598 administratīvo pārkāpumu protokoli par bērna aprūpes pienākuma nepildīšanu.

 

LA.lv