Uncategorized

Bez darba0

Foto – Valērijs Miņkovs

Labklājības ministrija rosinājusi vairākas izmaiņas likumos, kas paplašinās bezdarbnieka statusa saņēmēju loku, nodrošinās mērķtiecīgāku un piemērotāku atbalstu bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

 

Vidējais reģistrētais bezdarba līmenis valstī šā gada 1. novembrī bija 10,7 %. Tātad tas atkal maķenīt samazinājies, taču kopējie rādītāji nebūt nav iepriecinoši un neatspoguļo patieso situāciju. Latgalē, piemēram, reģistrēto ir 21,3 %, bet cik ir nereģistrēto? Ne velti Labklājības ministrijas speciālisti ķērušies pie vairākiem grozījumiem “Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”, lai panāktu jūtamākas izmaiņas.

Ņemot vērā starptautisko normu prasības, plānots paplašināt to cilvēku loku, kuriem ir tiesības iegūt bezdarbnieku un darba meklētāju statusu. Paredzēts tajā iekļaut arī personas no trešajām valstīm, kas saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju. Taču šiem cilvēkiem būs ierobežota piekļuve Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, piemēram, subsidētajai nodarbinātībai, profesionālās vai neformālās izglītības programmu apguvei. Pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas viņi gan varēs pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu.

Paredzētas arī izmaiņas “Darba meklēšanas atbalsta pasākumos”. NVA darbinieks, padziļināti izvērtējot klienta individuālo situāciju, noteiks tam turpmāko rīcību, lai ātrāk sameklētu darbu. Būs paredzēti pienākumi bezdarbniekam, piemēram, regulāru atskaišu gatavošana par darba meklējumiem u.tml.

Konsultāciju ietvaros speciālisti noskaidros, kāds cilvēkam ir piemērotākais darbs, kādas iespējas ir to atrast un kādas meklēšanas metodes jāizmanto, lai to izdarītu. Šo pasākumu detalizētāks saturs būs Ministru kabineta noteikumos, kurus plānots izstrādāt līdz 2013. gada jūlijam.

Vienlaikus paredzēts ieviest bezdarbnieku profilēšanu, iedalot tos noteiktās funkcionālās grupās (piemēram, jauniešos, ilgstošajos bezdarbniekos u.tml.) un nosakot viņiem pašus piemērotākos aktīvās nodarbinātības pasākumus. Turpmāk piemērota darba kritērijus un to noteikšanas kārtību paredzēs Ministru kabinets, nevis atsevišķa definīcija “Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”. Plānots motivēt bezdarbniekus pieņemt piemērota darba piedāvājumu, bet otra atteikuma gadījumā vērtēt cilvēka motivāciju risināt situāciju.

 

SVARĪGI

Ja bezdarbnieks divas reizes atsakās no piemērota darba, viņam var noņemt bezdarbnieka statusu.

 

 

LA.lv