×
Mobilā versija
+5.9°C
Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne
Piektdiena, 27. aprīlis, 2018
25. aprīlis, 2012
Drukāt

Bez papīra liecībām tomēr neiztikt

liecibas_vi_14

“Lūdzu, palīdziet nodrošināt, lai es ar sava bērna sekmēm varu iepazīties bez maksas!” tā vēstulē tiesībsargam lūdzis kāda skolēna vecāks.
 Vēstulēs tiesībsargam vecāki pauduši neapmierinātību – lai redzētu bērna sekmes, jāmaksā par “e-klases” izmantošanu.

 

Kāda mamma rakstījusi: “Papīra liecības [..] skola neizsniedza, liecības varēja apskatīties tikai internetā. Vai patiešām skolai nebija katram bērnam vienas papīra lapas, uz kuras nokopēt liecību veidlapu?”

Cita mamma uzklausījusi skolotājas aizrādījumu, ka “neeju “e-klasē” ar savu paroli un neinteresējos par bērna sekmēm”.

Par šo tēmu rakstiski izteikusies arī kādas pašvaldības izglītības pārvaldes darbiniece: “Izglītības iestādes visā Latvijā pērk “e-klases” pakalpojumu, bet arī vecākiem, lai viņi varētu pilnvērtīgi lietot “e-klasi”, norēķinoties ar šā pakalpojuma sniedzēju, ir jāmaksā par to septiņi lati semestrī. Ja nemaksā, “e-klasē” var redzēt tikai uz nākamo dienu uzdoto, un tas ir viss – ne sekmes, ne ierakstus uzvedības sadaļā, ne citas iespējas, ko “e-klase” piedāvā. Vecāki uzskata, ka skola piespiež vecākus maksāt par to, lai uzzinātu bērna sekmes.

 

Skolotājiem 
dzīve vieglāka

Šādas vēstules Tiesībsarga birojs saņēma pēc aicinājuma vecākiem ziņot, kādas izmaksas viņiem prasa bērna skološana. Izrādās, vecākiem ne tikai jāpērk grāmatas, darba burtnīcas, parastās burtnīcas, kancelejas preces, sporta tērpi, bet dažviet jāgādā arī par skolotāju aprīkošanu ar datoru, un arī pašiem tas nepieciešams, lai uzzinātu, kādas ir bērna sekmes skolā. Par to, ka bez datora vairs skolas gaitās neiztikt, sūdzības bijušas 10 līdz 15 vēstulēs, stāsta Tiesībsarga biroja pārstāve Ruta Siliņa.

Minēto “e-klasi” izmanto daudzas skolas – tajā pieejami elektroniskie klašu žurnāli, elektroniskās dienasgrāmatas. Kad skolotājs ievada “e-klasē” skolēnu saņemtās atzīmes, datorpro-gramma pati aizpilda liecības, izrēķina vidējo atzīmi. Arī par katru pārbaudes darbu datorprogramma ātri sniedz analīzi, kurā redzams, kāds kļūdu procents bijis skolēniem, kuri uzdevumi padevušies lielākajai daļai, kuros vairākums kļūdījušies. Skolotājam uzreiz kļūst skaidrs, ko skolēni apguvuši un pie kāda tipa uzdevumiem vēl jāpiestrādā.

Kalsnavas pamatskolas bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāja Laila Štāle stāsta, ka “e-klase” tiek izmantota arī sekmju pārskatu veidošanai.

 

“Šobrīd strādāt ir daudz ātrāk nekā agrāk, kad šādas tehnoloģijas nebija. Mēs tikai ievadām datus. Agrāk sagatavot pārbaudes darbu analīzi bija ļoti nopietns darbs. Pirms semestra un gada beigām skolotāji pat naktīs steidza rakstīt liecības un aprēķināt vidējās atzīmes. Tagad to visu izdara “e-klase”. Ļoti labi!” atklāj skolotāja.

 

Mālpils pamatskolas matemātikas skolotāja Jeļena Mihejeva piebilst, ka liels pluss “e-klasei” ir arī tas, ka skolotājs šo portālu var izmantot, kaut vai ar datoru klēpī sēžot zem koka. Lai izpētītu audzināmās klases sekmību, vairs nav jāsēž skolotāju istabā, šķirstot klases žurnālu.

“E-klasi” sevišķi ērti izmantot pedagogiem, kuriem klasē ir dators un interneta pieslēgums, pārējiem tomēr atzīmes un kavētāji jāpieraksta kādā kladē un ziņas “e-klasē” jāievada starpbrīdī vai pēc stundām.

 

Vecāku vajadzības tomēr ņem vērā

Tiesībsargs neatklāj, par kādām skolām vai no kādiem novadiem un pilsētām saņemtas sūdzības par to, ka bez datora un interneta bērnu sekmes vairs nevar uzzināt.

Aptaujājot skolotājus pagājušajā nedēļā konferencē “E-klase 2012”, uzgāju tikai vienu skolu, kas atteikusies no parastajām dienasgrāmatām un liecībām.

Sociālās izglītības korekcijas iestādes “Naukšēni” mācību pārzine Ligita Ceriņa atzīst, ka papīra liecības vairs netiek izsniegtas, taču vecākiem nav jāmaksā, lai uzzinātu bērna sekmes. Skola vecākus informē, sūtot vai nu e-pastu, vai īsziņu mobilajā telefonā. Vecāku pretenzijas par papīra liecību trūkumu nav saņemtas.

Kalsnavas pamatskolā datorprogrammas izgatavotās liecības skolā izdrukā un izsniedz bērniem atrādīšanai vecākiem. Skolēniem joprojām ir arī parastās dienasgrāmatas, kurās skolotāji ielīmē “e-klases” sagatavotos sekmju izrakstus.

Līdzīga prakse ir arī Jelgavas 2. pamatskolā, Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolā un Mālpils pamatskolā.

 

“Mūsu skolā ir daudz bērnu no trūcīgām ģimenēm. Kādi datori, ja vecākiem jādomā, kā bērnu pabarot un aizvest līdz skolai!” saka Jelgavas 2. pamatskolas direktora vietniece IKT lietās Guna Heidemane. Esot bijuši gadījumi, kad skolotājs negrib rakstīt uzdevumu uz tāfeles, jo tas būšot redzams “e-klasē”. Tad skolēni protestē, jo ne visiem mājās pie
ejams šis resurss.

 

Mālpils internātpamatskolā novērots, ka “e-klasi” vecāki izmanto pavisam maz, tāpēc parastā dienasgrāmata un liecība ir ļoti aktuālas, saka šīs skolas krievu valodas skolotāja Inguna Mūsiņa.

Lielākā daļa skolu atteikušās no klašu žurnāliem, kādi savulaik glabājās skolotāju istabā, tika ņemti līdzi uz katru stundu un kuros tika ierakstītas gan skolēnu nopelnītās atzīmes, gan kavējumi. Ir gan skolas, kur daļa konservatīvāko pedagogu papīra žurnālus vēl izmanto, kamēr modernākie pārgājuši uz atzīmju likšanu virtuālajā vidē.

Tiem vecākiem, kuri labprāt izmanto datoru, jaunā, modernā sistēma pat ļoti patīkot. Piemēram, Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolā pret atzīmju likšanas modernizāciju esot spurojušies skolotāji, vecāki esot sajūsmā. Skolotāju nepatika pret jauninājumu gan pārsvarā saistīta ar datoru un interneta trūkumu klasēs. Drīzumā internets klasēs būšot, taču datori pedagogiem jāpērk par savu naudu.

“Dienasgrāmata dod informāciju ar nokavēšanos. Ja bērns nav skolā un aizgājis neceļos, izmantojot parasto dienasgrāmatu, vecāki tik ātri to neuzzinās. Ja vecāks izmanto “e-klasi”, viņš par kavējumu uzzinās, tikko skolotājs kavējumu ierakstīs e-žurnālā. Ir bērni, kuriem apbrīnojamā kārtā uzlabojas stundu apmeklējums, tikko vecāki sāk lietot “e-klasi”. Arī nopelnītās atzīmes vecāki tur redz katras dienas beigās,” par e-klases priekšrocībām stāsta 11. pamatskolas direktora vietniece informātikas jomā Elita Evertovska. Aptaujā 99 procenti vecāku par “e-klasi” izteikušies pozitīvi.

Tiesībsarga birojā uzskata – “e-klases” veidotājiem vajadzētu vairāk popularizēt, ka daļa pakalpojumu ir par brīvu. Iespējams, vecāki to nemaz nezina.

Birojs arī iecerējis tuvākajā laikā aicināt gan “e-klases”, gan līdzīga portāla “mykoob” veidotājus uz konsultatīvās padomes par bezmaksas izglītību sēdi.

 

Uzziņa

Skolvadības sistēmā “E-klase” var izmantot “Uzaicinājuma komplektu”, kas ir bezmaksas vai “Ģimenes komplektu”, kas maksā 7 lati semestrī. “Uzaicinājuma komplektā” ietilpst: skolēna dienasgrāmata divām dienām (šodienai un rītdienai) ar informāciju, ko skolotāji ievadījuši – stundas, to tēmas, mājas darbi, atzīmes, skolotāju piezīmes. “Ģimenes komplektā” pakalpojumu klāsts ir plašāks, piemēram, var redzēt pēc dažādiem parametriem rēķinātu sekmību. Ziņu par kavējumu vecāki var saņemt arī e-pastā, tad līdztekus abonentmaksai nav jāmaksā 1 santīms par katru SMS.

 

Viedoklis

Vai vecāku tiesības tiek pārkāptas, ja viņi vairs nevar redzēt bērna sekmes, apskatot dienasgrāmatu un liecību?

Atbildi sagatavoja Izglītības un zinātnes ministrijas komunikācijas nodaļa: “E-klasē” apskatāma liecība nav uzskatāma par izsniegtu liecību. Kā to var izmantot, ja nu, piemēram, skolēns grib mainīt skolu? Liecības varētu nedrukāt, ja vecāki tam piekrīt, bet, ja vecāki pieprasa, liecība ir jāizsniedz papīra (izdrukātā) formā un direktora parakstīta. Turpmāk IZM pievērsīs īpašu vērību skolas obligātam pienākumam informēt bērna vecākus par mācību sasniegumiem vecākiem pieejamā formā. Izglītības likums nosaka, ka pedagogs nodrošina izglītības iestādes sadarbību ar izglītojamo vecākiem un ka vecākiem ir tiesības saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērnu izglītošanu. Cik bieži un kādā veidā (personiski, telefoniski, elektroniski) notiek sadarbība, nav reglamentēts, to izlemj skola un vecāki. Kā svarīgs skolas un vecāku saziņas līmenis jāmin izglītojamā dienasgrāmata vai pašvērtējuma karte. Par tās satura un formas atbilstību ētikas un estētikas normām ir atbildīga izglītības iestāde. To nosaka arī Ministru kabineta noteikumu par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju 13. punkts. Tā kā mācību gads sastāv no diviem semestriem, starplaikā kā efektīvu saziņas līdzekli skolas izmanto arī skolēna sekmju izrakstu, vecāki ar savu parakstu apliecina, ka ar to iepazinušies. Tas, ka vecākiem mājās nav pieejams 
dators un viņi neizmanto elektronisko saziņu, nekādā gadījumā nevar būt šķērslis, lai sekotu līdzi sava 
bērna sekmēm.”

 

Cienījamie lasītāji!

Aicinām rakstīt mums, ja arī esat sastapušies un esat neapmierināti ar līdzīgām situācijām, kad skolās vairs netiek izsniegtas liecības vai arī netiek veikti ieraksti dienasgrāmatā un, lai uzzinātu par sava bērna uzvedību un sekmēm, jums nākas izmantot internetu. Mūsu adrese: “Latvijas Avīze”, rubrika “Izglītība”, Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010 vai arī sūtīt vēstules pa e-pastu ilze.kuzmina@la.lv.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+