Ekonomika
Darbs

Bezdarbnieku apmācība tiks uzlabota 16

Foto – Fotolia

Ja esat bezdarbnieks vai darba meklētājs un atbilstat Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) noteiktajiem kritērijiem, varat pretendēt uz piedāvātajām apmācības programmām. Tagad tās tiek rūpīgi pārskatītas un turpmāk būs daudz noderīgākas un kvalitatīvākas.

Nodarbinātības valsts aģentūras apmācības notiek pēc kuponu metodes. Bezdarbnieks vai darba meklētājs šādu kuponu saņem rindas kārtībā. Tostarp izglītības iestādi bezdarbnieks vai darba meklētājs izvēlas, izmantojot aģentūras piedāvāto sarakstu vai patstāvīgi. Apmācību jomas, izglītības programmas, profesijas, sociālās un profesionālās pamatprasmes, kā arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu jomas ne retāk kā reizi gadā nosaka Labklājības ministrijas izveidota komisija, ņemot vērā aktuālo situāciju un pieprasījumu darba tirgū.

Speciālisti tagad izvērtē apmācību kvalitāti un efektivitāti, izanalizējot, piemēram, datus par apmācību norises vietu un laiku, dokumentu iesniegšanas termiņus un citus nosacījumus. Lai mazinātu risku, ka izglītības iestāžu iesniegtie dati ir nepatiesi, noteiktas stingrākas prasības apmeklējumu uzskaitei. Kavējumus vajadzēs atzīmēt apmeklējumu žurnālā ne vēlāk kā 20 minūtes pēc nodarbības sākuma, un dalībniekiem būs jāparakstās par katras nodarbības faktisko apmeklējumu.

NVA lems par izglītības iestādes svītrošanu no izglītības piedāvājumu saraksta, ja konstatēs, ka:

• apzināti sniegta nepatiesa informācija;

• ierosināts izglītības iestādes maksātne­spējas process;

• izglītības iestāde neievēro noteikto norēķinu kārtību (tostarp dokumentu iesniegšanas termiņus) un kārtību, kā nosaka bezdarbnieku un darba meklētāju piemērotību un kā viņus ieskaita izglītojamo skaitā un atskaita no tā;

• izglītības iestāde noteikusi bezdarbniekam vai darba meklētājam papildu maksu par dalību apmācībā vai noteikusi citas finansiālas saistības;

• veicot pārbaudi izglītības iestādē, atkārtoti fiksēti pārkāpumi un iepriekš konstatētie nav novērsti.

 

Atkārtoti pieteikties pasākumu īstenošanai izglītības iestāde varēs ne ātrāk kā gadu pēc dienas, kad tā svītrota no izglītības piedāvājumu saraksta.

LA.lv