Uncategorized

Bioloģiskā pārtika – kā to ražot vairāk?
 0

Foto – LETA

Jau pašlaik Eiropas Savienībā (ES) darbojas virkne noteikumu par bioloģiskās pārtikas un dzērienu ražošanu, kas aizvien stimulē šo produktu patēriņu. Tomēr Eiropas Komisija (EK) vēlas palielināt pieprasījumu pēc bioloģiskajiem produktiem un ir sākusi uzklausīt iedzīvotāju ierosinājumus par to, kas nepieciešams vēl plašākai bioloģiskās produkcijas ražošanai.


Bioloģiska produkta sertifikāts pašlaik ir aptuveni diviem procentiem pārtikas, ko iegādājas ES patērētāji, bet par bioloģiskām atzītas 200 000 saimniecību, kas ir vien 2% no visu saimniecību kopskaita. Tādēļ EK vēlas uzlabot ES noteikumus par bioloģisko lauksaimniecību, lai stimulētu pieprasījumu. Atzīstot sabiedrības uzklausīšanu par būtisku šā procesa sastāvdaļu, EK vēlas saņemt virkni atbilžu uz dažādiem jautājumiem, piemēram, kā noteikumus par bioloģisko ražošanu vienkāršot, nepadarot mazāk stingrus. Kā nodrošināt, ka ģenētiski modificēti organismi, kas ES noteikumos pašlaik ir aizliegti, nejauši nenokļūtu bioloģiskās pārtikas ķēdē, kā ar marķējumu popularizēt bioloģiskām metodēm saražotas preces. Sevišķi EK interesē iedzīvotāju viedoklis par īpašā ES logotipa obligātu lietošanu uz visām ES saražotajām bioloģiskajām precēm. Tāpat – kā pastiprināt kontroli, lai nepieļautu krāpšanos, un kā novērst pašreizējo importa noteikumu nepilnības.

Minētā sabiedriskā apspriešana turpināsies līdz 2013. gada 10. aprīlim. Saņemtās atbildes tiks ņemtas vērā, lemjot par to, kā rīkoties tālāk. Priekšlikumus par to, kādas izmaiņas esošajos noteikumos būtu jāveic, lai stimulētu bioloģisko produktu ražošanu, Eiropas Komisija ir ieplānojusi līdz 2013. gada beigām.

 

Par bioloģisko pārtiku

Pašlaik pārtiku drīkst saukt par bioloģisku tad, ja vismaz 95% no tajā ietilpstošajām sastāvdaļām ir saražotas ar bioloģiskām metodēm.

Bioloģiskajā lauksaimniecībā īpašu uzmanību pievērš dabas aizsardzībai un dzīvnieku labturībai.

Lauksaimniekiem ir jāizvairās no sintētisku ķimikāliju, piemēram, mēslojuma, pesticīdu, piedevu, un medikamentu lietošanas vai šādu vielu lietojums ļoti jāierobežo.

Importētu pārtiku par bioloģisku atzīst tad, ja ražotājvalsts noteikumi par bioloģisku pārtiku un sertifikācijas iestādes ir atzītas par ekvivalentiem ES standartiem.

Izmantojot ES bioloģiskas pārtikas logotipu, ražotājiem ir jānorāda arī sertificētājiestādes piešķirtais atsauces numurs, kā arī ražotāja, apstrādātāja un izplatītāja (kurš preci apstrādājis pēdējais) nosaukums.

 

 

LA.lv