Kultūra
Literatūra

Biruta Eglīte, “Ceturtais bauslis” 0

“Lauku Avīze”, 380 lpp.

“Ceturtais bauslis” ir stāsti par kuplās Spridzānu dzimtas likteņiem Latvijas simt gados – skaudri, dzīvi un patiesi. Tajos ir notikumi, kas veidojuši mūsu valsti un mainījuši cilvēku dzīvi – iedvesmojot un apbalvojot, laužot un sadragājot, liekot pielāgoties un pārbaudot izturību un godaprātu. Valsts aug kopā ar saviem iedzīvotājiem, kas turas kopā, cits citu bal­stot, bet ir arī kritiski brīži, kad pazūd jebkādi kontakti un tos atjaunot ir ļoti grūti. Ne velti ceturtais Dieva bauslis skan: “Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo savā zemē.” Spridzāni – viena no Latvijas kuplākajām dzimtām.

 

LA.lv