Īpašums

Blakus esoši grausti samazina namīpašumu cenas. Kā pret tiem cīnīties? 16

LETA

Līdz šim namu īpašnieki un pašvaldības par graustiem domāja vispārīgi – to bīstamība apkārtējiem, pilsētvides degradācija, piespiedu sakārtošanas izmaksas, kriminogēnās situācijas pasliktināšanās. SIA “Smart Property Group” nesen veiktais pētījums uzrādīja, ka tuvumā esošs grausts samazina blakus esošo namīpašumu vērtību līdz pat 10%, kā arī rada papildus izmaksas.

Grausta tuvums rada nepieciešamību pēc pieguļošās teritorijas biežākas uzkopšanas, prasa komplicētākas ugunsdrošības sistēmas, jo grausti mēdz nodegt, kā arī apsardzi, lai kontrolētu antisociālos elementus. Tas viss ir svarīgs motivātors tam, lai namu īpašnieki aktīvi iesaistītos cīņā par graustu apzināšanu un sakārtošanu.

Trīs pazīmes, kā atpazīt potenciālo graustu.
– Pilnīgi vai daļēji sabrukušas ēkas ar būtiski bojātām nesošajām konstrukcijām.
– Ilgstoši nepabeigti būvniecības objekti, kas apdraud cilvēku drošību vai blakus esošo apbūvi, kā arī degradē pilsētvidi.
– Neapdzīvotas ēkas, kurā neaizmūrēto vai neaiznagloto logu un durvju dēļ uzturas nepiederošas personas, kā arī uzkrājas dažāda veida atkritumi.

Noskaidrojiet vai ēka jau ir iekļauta graustu sarakstā!

Pirms ziņojiet par potenciālo graustu, noskaidrojiet, vai tas jau ir iekļauts Rīgas graustu sarakstā, kas atrodams Rīgas domes Īpašumu departamenta mājas lapā: http://bit.ly/1pbRTip

Kā ziņot par potenciālo graustu?

Sūtiet e-pastu uz Rīgas domes Īpašumu departamenta „Būvju sakārtošanas pārvadi” dibs@riga.lv, vai zvaniet pārvaldes priekšniekam Borisam Maizenbergam pa tālr. 67037230 vai 67012433. Norādiet potenciālā grausta adresi, detaļas par tā stāvokli un fotogrāfijas. Pievienojiet arī savu kontaktinformāciju, lai pārvaldes darbinieki var ar jums sazināties.

Cik ilgā laikā tiek izskatīts iesniegums?
Jūsu iesniegumu “Būvju sakārtošanas pārvalde” izskata viena mēneša laikā no tā iesniegšanas brīža.

Saistītie raksti

Kā soda graustu īpašniekus?
Par Rīgas pilsētas saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskajām personām – līdz 350 EUR, juridiskajām personām – līdz 1400 EUR.
Gadījumā, ja sods nav motivējis grausta īpašnieku sākt tā sakārtošanu, Rīgas domes Īpašuma departaments ierosina grausta īpašniekam piemērot paaugstinātu nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās ēkas vai zemes kadastrālās vērtības.
Ja grausts ir ar augstu sabiedriskās drošības apdraudējuma pakāpi, Rīgas pašvaldība veic nepieciešamās darbības, lai novērstu apdraudējumu trešajām personām; izskata jautājumu par nekustamā īpašuma piespiedu sakārtošanu par pašvaldības līdzekļiem un radušos izdevumus piedzen no grausta īpašnieka.

Kas kontrolē ēku stāvokli Rīgā?
Kā saka Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs, kārtību, kādā Rīgas pilsētā uzturamas ēkas, nosaka Rīgas domes 08.07.2008. saistošie noteikumi „Rīgas pilsētas teritorijas un būvju uzturēšanas noteikumi”. Saistošo noteikumu izpildi veic, un administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši kompetencei sastāda:
– Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonas;
– Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas;
– Rīgas pilsētas būvvaldes būvinspektori.

LA.lv