Uncategorized

Brisele aicina zemes pirkšanā priekšroku dot mazajiem zemniekiem1

Foto – Timurs Subhankulovs

Eiropas Savienības (ES) valstīm būtu jāveicina mazo saimniecību piekļuve lauksaimniecības zemei, kā arī jāizskauž ar ražošanu nesaistīti darījumi ar lauksaimniecības zemi. Kaut gan zemes politika nedrīkst būt diskriminējoša pret citu ES valstu pilsoņiem, Eiropas Komisijai (EK) būtu jāizskaidro dalībvalstīm, kādi regulējuma pasākumi ir pieļaujami, teikts rezulūcijā, ko šonedēļ apstiprināja 524 Eiropas Parlamenta (EP) deputāti, 37 balsojot pret un 45 deputātiem atturoties.

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti aicina EK apsvērt iespēju līdz šādu kritēriju izstrādei noteikt moratoriju uzsāktajām pārbaudes procedūrām. EK šādu procedūru uzsākusi arī pret Latviju.

“Lauksaimniecības zeme vairāk un vairāk tiek koncentrēta aizvien mazāka skaita uzņēmumu rokās. Zeme nav parasta prece. Mums jāatbalsta dalībvalstu centieni novērst lauksaimniecības zemes izpārdošanu. Komisijai būtu jāizstrādā kritēriju katalogs, kā dalībvalstīm, izvairoties no diskriminācijas, novērst lauksaimniecības zemes izpārdošanu. Bumba ir Komisijas un dalībvalstu laukuma pusē,” deputātu debatēs sacīja Vācijas pāŗstāve Marija Noihla.

Tā kā pēdējā laikā pieaug ar lauksaimniecību nesaistītu ieguldītāju interese par zemes iegādi – bieži tikai spekulācijas nolūkos, EP deputāti aicina ES dalībvalstis zemes iegādē un nomā dot priekšroku maziem un vidējiem vietējiem (MUV) ražotājiem, jaunpienācējiem un gados jauniem lauksaimniekiem un lauksaimniecēm – sievietēm. Šo grupu atbalstam deputāti aicina izmantot ES struktūrpolitikas piedāvātās iespējas.

Deputāti aicina dalībvalstis izmantot šādus zemes tirgus regulēšanas instrumentus, kas dažās valstīs jau tiek sekmīgi izmantoti: valsts licences prasības zemes iegādei un nomai;
pirmpirkuma tiesības; pienākums nomniekiem iesaistīties lauksaimniecībā; iegādes tiesību ierobežošana juridiskām personām; griestu noteikšana iegādājamo hektāru skaitam u.c.

Tāpat EP deputāti aicina EK izveidot novērošanas centru, kura uzdevumi būtu reģistrēt zemes iegādes cenas un nomas maksas tirgū un novērot lauksaimniecības platību samazināšanos cita veida zemes izmantošanas dēļ. Dalībvalstis savukārt aicinātas izveidot saskaņotas lauksaimniecības zemes uzskaites sistēmas, kurās statistikas veidā tiktu publiskotas visas īpašumtiesības un lietošanas tiesības uz lauksaimniecības zemi.

ES zemes tirgus politika un lauksaimniecības zemes tirgus regulējums dažādās dalībvalstīs atšķiras, un tam ir nozīmīga ietekme uz lauksaimniecības uzņēmumu konkurētspēju ES tirgū, norāda EP deputāti. Daudzviet Eiropā lauksaimniecības zemes cenas pieaugums sekmējis finanšu spekulācijas, un daudzām mazām vai vidēji lielām saimniecībām ir sarežģīti noturēt nomātās platības, teikts rezolūcijā.

LA.lv