Ekonomika
Īpašums

“Gludina” ceļu “Rail Baltica” būvniecībai: jauni ierobežojumi zemes īpašniekiem9

Foto no “Rail Baltica” trases vizualizācija

Zemes īpašumiem, kurus skars iecerētā starptautiskā dzelzceļa “Rail Baltica” būvniecība, varētu noteikt izmantošanas ierobežojumus uz laiku līdz septiņiem gadiem ar iespēju termiņu pagarināt līdz 14 gadiem, paredz Satiksmes ministrijā sagatavotie un valdības apstiprinātie grozījumi Zemes pārvaldības likumā, kurus pašlaik Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā gatavo otrajam lasījumam.

Kā skaidro Satiksmes ministrijā, likuma grozījumi nepieciešami, lai novērstu kādu zemes īpašnieku pretestību, kas varētu aizkavēt šā vērienīgā projekta īstenošanu. Pastāvot risks, ka nekustamā īpašuma īpašnieks tīšām var apgrūtināt šī projekta īstenošanu un būtiski palielināt izdevumus, kas viņam būtu jāatlīdzina, ja nekustamais īpašums jāatsavina.

Likuma grozījumos paredz īpašniekiem maksāt atlīdzību par zaudējumiem, kuri radušies šo ierobežojumu dēļ. Atlīdzību paredz maksāt vienā maksājumā, ja: ierobežojumus atceļ vai beidzas minētais 7 līdz 14 gadu termiņš; ja sabiedrības vajadzībām tiek atsavināts viss vai daļa no nekustamā īpašuma, kuram noteikti šie ierobežojumi; ja noteikts aizliegums turpināt īpašnieka agrāk uzsākto nekustamā īpašuma izmantošanu.

Lēmumu, kas aizliedz turpināt uzsākto nekustamā īpašuma izmantošanu, īpašnieks var apstrīdēt. Bet apstrīdēšana neapturētu šī lēmuma darbību.

Zaudējumus īpašniekam atlīdzinātu, balstoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka rakstisku iesniegumu, kuram pievienoti dokumenti, kas apliecina to apmēru. Ja par zaudējumu apmēru nevar vienoties, Satiksmes ministrijai vai citai par zaudējumu atlīdzināšanu atbildīgajai institūcijai ir tiesības pieaicināt sertificētu nekustamo īpašumu vērtētāju.

Zaudējumus neatlīdzinātu tādam īpašniekam, kurš būs nopircis zemi pēc tam, kad ierobežojumi jau noteikti. Tāpat tos neatlīdzinātu, ja iecerētā dzelzceļa būvniecībai nepieciešamā teritorijā jau ir noteikti aizsargjoslu ierobežojumi vai tā ir noteikta sarkanās līnijas robežās.

Starptautiskā dzelzceļa “Rail Baltica” būvniecību paredzēts uzsākt 2020.gadā.

LA.lv