Laukos
Piensaimniecība

Kādas analīzes jāveic govs piena nodošanai? Atbild eksperts0

Foto – Shutterstock

Jautājums Vai, veicot govs piena analīzes, skaita tikai kaitīgos mikroorganismus? ULDIS DURBES NOVADĀ

Pastāv vairāku veidu analīzes. Pēc Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas speciālistes Lienes Buginas teiktā, svaigpiena obligāto paraugu ņem pircējs vai pārstrādātājs (Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumu Nr. 597 Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei izpratnē pārstrādātājs ir ražotājs, kas svaigpienu iegūst savā saimniecībā un to pārstrādā produktos tālākai realizācijai) baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita, piena tauku un olbaltumvielu satura noteikšanai. Jāņem vērā, ka šos rādītājus nosaka vienā un tajā pašā paraugā. Pircējs vai pārstrādātājs ņem arī paraugu inhibitoru (zāļu atliekvielu, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu) klātbūtnes noteikšanai. To var neņemt kā atsevišķu paraugu, bet gan šo rādītāju noteikt vienā no obligātajiem svaigpiena paraugiem.

Pārtikas un veterinārais dienests ņem oficiālo paraugu, kur nosaka piena tauku un olbaltumvielu satura, baktēriju kopskaita, somatisko šūnu skaita un inhibitoru klātbūtnes noteikšanai vienā un tajā pašā paraugā.

Piena pārstrādes uzņēmums atbilstoši paškontroles sistēmai arī testē no ražotājiem savākto svaigpienu.

Noteikumu 19. punkts nosaka, ka pircējam un pārstrādātājam jānodrošina obligātā parauga un inhibitoru klātbūtnes noteikšanas parauga nogādāšana laboratorijā, lai testētu obligāto paraugu, – ne retāk kā divas reizes mēnesī. Pirmo paraugu ņem laikā no 1. līdz 15. datumam, otro – no 16. datuma līdz mēneša beigām. Bet paraugu inhibitoru klātbūtnes noteikšanu veic ne retāk kā reizi mēnesī.

Ja ražotājs svaigpienu vēlas piegādāt galapatērētājam vai personai, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību, tad saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 345 Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā, ražotājam jānodrošina patstāvīga svaigpiena atbilstība šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem kritērijiem.

LA.lv