Uncategorized

Būs vienota pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēma 0

Foto-LETA

Valdība pieņēmusi Veselības ministrijas (VM) izstrādātus noteikumus, kuros saskaņā ar jaunākajām starptautiskām vadlīnijām izstrādāta vienota pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēma, tādējādi cerot palielināt izglābto cietušo un saslimušo skaitu.

Lai uzturētu vienotu un kvalitatīvu pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmu valstī, noteikumu projektā noteikta pirmās palīdzības sniegšanas apmācības nodrošināšanas kārtība un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) uzdevumi, lai to realizētu.

VM cer, ka sistēma nodrošinās sabiedrības izglītošanu pirmās palīdzības sniegšanā un efektīvu pirmās palīdzības sniegšanu cietušajiem un saslimušajiem.

Noteikumu projektā ir apkopotas dažāda līmeņa pirmās palīdzības apmācības programmas, kuras šobrīd tiek īstenotas Latvijā atkarībā no attiecīgās nozares speciālistiem noteiktajiem uzdevumiem un nepieciešamā zināšanu un prasmju apjoma pirmās palīdzības sniegšanā, piemēram, pirmās palīdzības programmas saskaņā ar Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu.

 

Pamatojoties uz to, ka daudzu profesiju pārstāvji NMPD vēršas ar lūgumu pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursu papildināt ar specifiskām zināšanām, kas nepieciešamas viņu profesijā, projektā iekļautas pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības programmas ar papildus zināšanu apguvi sakarā ar apmācāmo vajadzībām un riskiem.

 

Piemēram, elektriķiem nepieciešamas papildus un plašākas zināšanas par elektrotraumām un elektrodrošību, ķīmiķiem – par ķīmisku traumu izraisītiem bojājumiem, mežstrādniekiem – par meža dzīvnieku izraisītiem nelaimes gadījumiem, jaunajām māmiņām – par zīdaiņu aprūpi.

Vienā no noteikuma projekta punktiem iekļautas paplašinātās pirmās palīdzības mācību programmas saskaņā ar starptautisku organizāciju rekomendācijām un prasībām, pamatojoties uz to, ka Latvijā ir daudzas profesijas, kuru pārstāvjiem apmācība pirmās palīdzības sniegšanā ir jānodrošina saskaņā starptautisku organizāciju rekomendācijām un prasībām, piemēram, saskaņā ar profesionālu ūdenslīdēju pirmās palīdzības starptautisko programmu.

Projekta pielikumos esošās apmācības programmas paredz pirmās palīdzības sniegšanu visām iedzīvotāju grupām, tajā skaitā atsevišķas tēmas cilvēku grupām, kurām pirmās palīdzības sniegšana ir atšķirīga.

Projektā ir noteikts, ka apmācību pirmās palīdzības sniegšanā ir tiesīgi veikt pirmās palīdzības pasniedzēji, stažieri, pasniedzēji, instruktoru palīgi, instruktori un apmācītājorganizācijas. Projektā noteiktas to tiesības, veicot apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, kas pamatojamas ar skaidras un pārskatāmas pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmas, pirmās palīdzības pasniedzēju sagatavošanas un to kvalifikācijas paaugstināšanas nodrošināšanu.

Lai nodrošinātu apmācītājorganizāciju atbilstību prasībām, projektā noteikts, ka ar NMPD direktora rīkojumu izveidota komisija novērtē apmācītājorganizāciju atbilstību prasībām un pirmās palīdzības pasniedzēju zināšanas un prasmes, atkārtoti piešķir tiesības nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī piešķir fiziskām personām instruktora palīga un instruktora statusu. Projektā noteikta arī eksāmena norises kārtība.

Lai nodrošinātu apliecību un sertifikātu uzskaiti un to izmantošanas kontroli, projektā noteikts, ka NMPD veido un uztur elektronisko datubāzi par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursu un paplašinātās pirmās palīdzības apmācības kursu beigušajām personām, kurā minēts apliecības numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš.

VM atgādina, ka ik pēc pieciem gadiem tiek izstrādātas jaunas Eiropas Atdzīvināšanas Padomes vadlīnijas, saskaņā ar kurām tiek izstrādātas izmaiņas pirmās palīdzības apmācības programmās Latvijā.

VM noteikumu projektā ietverta vēl virkne dažādu pasākumu pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmā atbilstoši jaunākajām vadlīnijām.

LA.lv