Ekonomika
Bizness

Būvniecības kontroles biroja vadību uztic Pēterim Druķim 3


Attēlā Pēteris Druķis.
Attēlā Pēteris Druķis.
Attēlā Pēteris Druķis.

Ekonomikas ministrijas (EM) komisija konkursā uz Būvniecības valsts kontroles biroja direktora amatu par atbilstošāko kandidātu atzina Pēteri Druķi, informē EM.

Ministrijā skaidro, ka Druķis ir atzinīgi vērtēts būvniecības nozares eksperts, aktīvi piedalījies jaunā Būvniecības likuma, tam pakārtoto Ministru kabineta noteikumu, kā arī būvnormatīvu un eirokodeksu izstrādē. Viņš arī guvis desmit gadu vadības pieredzi Ziemeļvalstu vadošā testēšanas, inspicēšanas un sertificēšanas uzņēmuma filiālē Latvijā AS “Inspecta Latvia”.
 
Vienlaikus konkursa komisija atzinīgi novērtēja Druķa sniegto redzējumu par Būvniecības valsts kontroles birojam uzticēto funkciju izpildi un biroja tālāko attīstību.

Būvniecības valsts kontroles birojs ir būtisks jaunā būvniecības procesa elements – birojs īstenos uzraudzību pār ēku, kurās vienlaikus plānots uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, būvdarbu procesu un pieņems ekspluatācijā minētās ēkas, skaidro EM.

Tuvāko mēnešu laikā jaunā direktora būtiskākais uzdevums būs piesaistīt biroja darbā kvalificētus speciālistus, lai birojs spētu nodrošināt efektīvu un plānveidīgu būvju būvniecības un ekspluatācijas kontroli, kā arī neatkarīgu vērtējumu, vienlaikus ļaujot pašvaldībām efektīvāk nodrošināt tās realizēto uzraudzību pār būvniecības procesu citos būvniecības objektos tās teritorijā.
 
Druķis ieguvis bakalaura grādu tiesību zinātnē, kā arī maģistra grādu valsts pārvaldē un uzņēmējdarbībā Biznesa augstskolā “Turība”. Vēl Druķis ieguvis maģistra grādu darba aizsardzībā, inženierzinātņu maģistra grādu kvalitātes vadībā un inženierzinātņu bakalaura grādu mehānikā, kā arī studējis doktorantūrā kvalitātes vadībā Rīgas tehniskajā universitātē.

Jau vēstīts, ka šādu biroju nolemts izveidot pēc 2013. gada 21. novembrī Rīgā notikušās Zolitūdes traģēdijas. Būvniecības valsts kontroles birojs darbu sāka 2014. gada 1. oktobrī, lai uzlabotu valsts kontroli un uzraudzību pār būvniecības procesu.

Birojs noteikto funkciju izpildi sāks pakāpeniski. 2015. gada 1. janvārī birojs uzsācis publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību. 2015. gada 1. jūlijā birojs uzsāks veikt būvdarbu uzraudzību un būvju pieņemšanu ekspluatācijā, savukārt 2016. gada 1. janvārī birojs uzsāks būvspeciālistu kompetences novērtēšanu būvekspertīzes specialitātē.

LA.lv