Ekonomika
Bizness

Carnikavas novadā īstenos ambiciozu infrastruktūras projektu0

Foto: Carnikavas novads

Carnikavas novadā plāno ieguldīt infrastruktūrā, piesaistīt 10 miljonu eiro investīcijas un radīt 205 jaunas darba vietas, vēstīts laikraksta “Latvijas Avīze” pielikumā “Latvijas Bizness.”

ES līdzfinansēto projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstību Carnikavas novada Garciemā īstenos pilnsabiedrība “ReRe Vide1″,” liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā.

Projekta mērķis ir uzņēmējdarbības vides attīstīšana novadā, investīciju piesaiste un jaunu darba vietu radīšana.

Taču ieguvums tas būs arī daļai Garciema, jo pirmo reizi ciemā tiks izveidoti ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīkli, kas kalpos par pamatu turpmākai ūdenssaimniecības attīstībai Garciemā, “LB” uzzināja pašvaldībā.

Projekts paredz 10 miljonu eiro investīciju piesaisti un 205 darba vietu radīšanu, turklāt uzņēmējdarbības attīstības mērķu īstenošana ir vienīgais veids, kā šajā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā var iegūt atbalstu vietējās infrastruktūras attīstībai.

Pašvaldībā “LB” uzzināja, ka, attīstot patlaban degradēto agrākās padomju armijas bāzes teritoriju starp Garciemu un Gar­upi, kuras platība ir 15 ha, uzņēmējiem būs pieejami 11 dažāda lieluma apbūves gabali (0,41–1,16 ha), kuriem tiks nodrošinātas visas nepieciešamās komunikācijas.

Teritorijai ir izstrādāts detālplānojums, kas atļauj uzņēmējdarbības ēku un būvju izbūvi. Līdz ar to uzņēmēji uzreiz varēs investēt tieši savā ražotnē un izstrādāt projektu tikai sava zemesgabala robežās.

Apbūves gabalus savas uzņēmējdarbības veikšanai komersanti varēs iegūt izsolē. Līdztekus pašvaldības pasūtītajiem infrastruktūras izbūves darbiem uzņēmējiem jau būs iespēja veikt ēku un būvju saskaņošanu un būvniecību.

Pašvaldības pārstāve Ilze Cerbule informēja, ka viss teritorijas attīstības būvprojekts sadalīts 17 tehniskajos projektos, kuru ietvaros plānots izbūvēt divus pievedceļus un iekšējos ceļus, labiekārtot teritoriju, izbūvēt ūdens tīklus, kanalizācijas sistēmu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izveidot divus jaunus urbumus ūdensapgādei, izbūvēt elektrības un gāzes pieslēgumus.

Tāpat tiks nodrošināts pieslēgums “Lattelecom” optiskajam tīklam.

Projekta mērķgrupa ir mazie un vidējie ražošanas uzņēmumi. Vairāki uzņēmumi ir izrādījuši interesi par attīstāmo teritoriju, viens no tiem jau saskaņojis būvprojektu un plāno radīt desmitiem jaunu darba vietu.

Atkarībā no laikapstākļiem būvniecības sagatavošanas darbi tiks sākti jau janvāra beigās, un līgums paredz, ka visiem būvdarbiem jābūt pabeigtiem līdz 2020. gada 5. maijam.

Pašvaldībā gan brīdina – ar būvniecības darbu radītajām neērtībām gandrīz pusotra gada ilgumā nāksies saskarties tiem Garciema iedzīvotājiem, kuri ikdienas gaitās izmanto ceļu Jaunbrieži–Garupes stacija.

Ceļš triju kilometru garumā tiks kapitāli pārbūvēts, izbūvējot zem tā visas projektā paredzētās inženierkomunikācijas. Taču ilgtermiņa ieguvums iedzīvotājiem būs apgaismots, asfaltēts ceļš un apgaismota ietve līdz Garciema dzelzceļa stacijai.

Jāpiebilst, ka Carnikavas novada pašvaldība vienīgā Latvijā ieguvusi maksimālo iespējamo ERAF atbalsta summu uzņēmējdarbības attīstības projektam – gandrīz trīs miljonus eiro.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa atzīst, ka projekts ir ambiciozs. Novads plāno piesaistīt 11 uzņēmējus, kuri ieguldīs aptuveni 10 miljonus eiro un radīs ne mazāk kā 200 jaunas darba vietas.
Saistītie raksti

“Novads sakārtos infrastruktūru, tostarp 2 km ceļu, kanalizāciju, attīrīšanas iekārtas un visu pārējo, lai uzņēmēji varētu attīstīt savu uzņēmējdarbību. Varu teikt, ka vesels ciemats – Mežgarciems – tiks savests kārtībā. Arī iedzīvotāji būs ieguvēji – tiks sakārtota apkārtējā vide,” tā novada domes priekšsēdētāja.

Kopējās projekta izmaksas ir plānotas 5,7 miljoni eiro, no tiem 2,9 miljoni eiro tiek finansēti no ERAF līdzekļiem, bet 161 099,65 eiro projektam tiks novirzīti no valsts budžeta dotācijas pašvaldībai. Projekta būvuzraudzību īstenos SIA “BaltLineGlobe”.

LA.lv