Latvijā
Izglītība

Centralizētie eksāmeni – drīzumā tikai latviski 6

Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas biblioteka. Foto – LETA

Izglītības un zinātnes ministrija tuvākajā laikā varētu virzīt izskatīšanai valdībā izmaiņas noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, izslēdzot no tiem punktu, kas vidusskolas gala pārbaudījumos ļauj atbildēt arī krieviski.

Eksāmenu uzdevumi jau vairākus gadus ir tikai valsts valodā, taču krieviski vai bilingvāli skolēni var atbildēt tāpēc, ka daļa stundu mazākumtautību skolās notiek krieviski vai bilingvāli. Līdz ar to arī eksāmenu darbu labotājiem saskaņā ar Valsts izglītības satura centra (VISC) prasību ir jāzina krievu valoda. Bez šīs valodas zināšanām ļauts iztikt vien tiem darbu labotājiem, kas labo latviešu valodas un svešvalodu (izņemot krievu) centralizēto eksāmenu darbus.

Tādējādi iznāk, ka, piemēram, matemātikas, bioloģijas vai fizikas skolotājs, kurš nepārvalda krievu valodu, nedrīkst pieteikties centralizēto eksāmenu darbu labošanai. Šai problēmai uzmanību pirms dažām nedēļām “Latvijas Avīzes” slejās pievērsa laikraksta “Latvietis” redaktors Gunārs Nāgels.

Kad vaicāju VISC pārstāvei Diānai Āboltiņai, kāpēc šāda prasība, viņa atbildēja, ka instrukcija eksāmenu darbu labotāju nolīgšanai izstrādāta saskaņā ar minētajiem valdības noteikumiem. Te gan jāpiebilst, ka noteikumi ļauj skolēniem eksāmenos atbildēt krieviski, bet neprasa visiem labotājiem, arī tiem, kuri lasa latviešu skolu skolēnu darbus, zināt krievu valodu.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Evija Papule atzina, ka patiesībā šobrīd ļoti maz vidusskolu absolventi eksāmenu darbos atbild krieviski vai bilingvāli (gan latviski, gan krieviski). No visiem mazākumtautību skolu absolventiem šo iespēju izmantojot tikai 30 procenti. Turklāt lielākā daļa no viņiem atbildot nevis tikai krieviski, bet daļēji krieviski, daļēji latviski.

“Visticamāk, kādā valodā stundas tēma ir mācīta, tā skolēni arī atbild,” skaidroja IZM pārstāve. Taču visiem labotājiem jāzina krievu valoda tāpēc, ka VISC nešķirojot darbus pēc eksaminējamā lietotās valodas. Katram labotājam iedod “kaudzīti darbu” un kādā valodā tie ir, tāda jāsaprot.

“Taču izskatās, ka šobrīd skolēniem nebūtu problēmu eksāmenos pilnībā atbildēt latviski. Ja visu Latvijas vidusskolu absolventiem jāspēj studēt latviski, tad viņiem vajadzētu spēt arī latviski nokārtot centralizētos eksāmenus,” teica E. Papule. Tāpēc, vēlākais līdz ar kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanu, noteikumos plānots paredzēt, ka turpmāk visiem vidusskolu absolventiem eksāmeni jākārto tikai latviski.

Tas gan nenozīmējot, ka ministrija līdz ar jaunā satura ieviešanu plāno kādas izmaiņas mazākumtautību izglītībā kopumā: arī turpmāk vidusskolās saglabāšoties mācību valodas proporcija 60:40 par labu latviešu valodai.

LA.lv