Praktiski
Manas tiesības

Cilvēks strādā vairākās valstīs. Vai visās jāveic sociālās iemaksas? Kas ir A1 sertifikāts?0

Fotolia ilustrācija

Ja Latvijas pilsonis ir nodarbināts trīs valstīs (Latvijā, Lietuvā un Igaunijā), vai viņam sociālās apdrošināšanas iemaksas jāveic visās trijās valstīs vai tajā valstī, kur viņš strādā visilgāk? Būšot vajadzīgs arī kaut kāds A1 sertifikāts. Ko tas nozīmē? RAIMONDS VALMIERĀ

Darbinieku nosūtīšana uz ārvalstīm parasti attiecas uz gadījumiem, kas saistīti ar starptautisko pakalpojumu sniegšanu, piemēram, ja darba devējs nosūta darbinieku uz citā valstī esošu filiāli vai koncernā ietilpstošu uzņēmumu vai ja darbs ir saistīts ar starptautiskiem pārvadājumiem utt. Taču, lai darbinieku nosūtītu strādāt uz kādu Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valsti vai Šveici, uzņēmumam jāizpilda vairāki priekšnoteikumi.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noskaidrojām, ka sociālās apdrošināšanas iemaksas gan jāveic tikai vienā valstī. Ja darbinieks pastāvīgi dzīvo Latvijā un šeit veic būtisku savu darbības daļu (darba laiks un/vai atalgojums Latvijā nav mazāks par 25% no kopējā), tad sociālās iemaksas jāveic tikai Latvijā (arī par veikto darbu Lietuvā un Igaunijā). Šādā gadījumā gan būs nepieciešams arī A1 sertifikāts (sertifikāts par sociālā nodrošinājuma tiesību aktiem, kas piemērojami sertifikāta saņēmējam). Šis sertifikāts ir dokumentārs apliecinājums faktam, ka darbinieks kā sociāli apdrošināta persona ir reģistrēts Latvijā.

Speciāli noteikumi par A1 sertifikāta izsniegšanu paredz, ka to sagatavo VSAA, piemērojot starptautiskās un ES tiesību normas, kā arī Administratīvā procesa likumā un citos Latvijas normatīvajos aktos ietvertos nosacījumus. Aģentūras pārstāvis pārbauda, vai darbinieks, kurš tiek nosūtīts darbā uz citu dalībvalsti, ir sociāli apdrošināta persona Latvijā vismaz vienu mēnesi, vai darbs tiek veikts tā uzņēmuma labā, kas darbinieku nosūta, un vēl citus būtiskus kritērijus.

SVARĪGI

• Ar A1 sertifikātu darbinieks ir tiesīgs strādāt kādā no ES dalībvalstīm divus gadus.

• Ja tomēr rodas nepieciešamība pagarināt šo laiku ilgāk par 24 mēnešiem, to iespējams izdarīt, vienojoties ar citas valsts kompetento iestādi, kura arī tiesīga pieprasīt darbiniekam uzrādīt Latvijā izsniegto A1 sertifikātu.

• Maksimālais laika posms, par kuru, vienojoties ar citu dalībvalsti, A1 sertifikāts var tikt izsniegts nepārtraukti, ir pieci gadi.

UZZIŅA

• A1 sertifikātu var saņemt personīgi Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Talejas ielā 1 Rīgā vai arī to var nosūtīt pa pastu uz norādīto adresi.

• Iesniegums A1 sertifikāta saņemšanai jāiesniedz četras nedēļas pirms darba uzsākšanas citā valstī (tikai atsevišķos gadījumos termiņš var būt īsāks).

• Visi kritēriji, kā arī plašāka informācija par darbinieku nosūtīšanu strādāt uz kādu citu valsti pieejama VSAA mājaslapā: www.vsaa.lv.

LA.lv