Ekonomika
Auto un moto

“Cityparks” nevar izpildīt PTAC lēmumu. Skaidro iemeslus0


Autostāvvieta.
Autostāvvieta.
Foto: Edijs Pālens/LETA

Piektdien, 15. februārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) izplatīja paziņojumu, kurā apgalvo, ka SIA “Cityparks Latvija” vairās pildīt PTAC noteiktās prasības.

“Cityparks Latvija” ievērotu un pildītu PTAC lēmumu, ja vien pati iestāde būtu devusi skaidras un tiesiski pamatotas norādes attiecībā uz to, kas tieši un kādā veidā uzņēmumam ir jādara.

PTAC lēmumā pienākums pārskatīt līdzšinējo komercpraksi ir formulēts vispārīgā veidā.

(1) PTAC lēmums ir prettiesisks un faktiskajiem apstākļiem neatbilstošs, tādēļ bijām spiesti to pārsūdzēt tiesā.

Tā rezultātā tiesa ir nolēmusi ierosināt administratīvo tiesvedību, uzliekot pienākumu PTAC sniegt rakstveida paskaidrojumus par pieņemto lēmumu.

(2) “Cityparks” vērsās PTAC ar lūgumu skaidrot uzlikto pienākumu. PTAC lūguma precizēt, kāds līgumsoda apjoms būtu samērīgs, savā oficiālajā atbildē norāda, ka PTAC nav tiesīgs noteikt konkrētu līgumsoda apmēru vai robežšķirtni starp proporcionālu un neproporcionālu līgumsoda apmēru.

Bet uzņēmuma kā profesionālam tirgus dalībniekam organizējot komercdarbību, ir patstāvīgi jāizstrādā noteikumi un jānoteic tajos konkrēts līgumsoda apmērs, vienlaikus ievērojot to, ka līgumsoda apmērs nedrīkst būt pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto.

(3) Juridiskajā literatūrā ir norādīts, ka līgumsodiem ir jābūt ne vien pamatotiem ar zaudējumiem, bet arī jāpilda pārkāpuma prevencijas un soda funkcijas. To ir atzinušas arī tiesas vairākās instancēs.

Ievērojot minēto, “Cityparks” ir iesniedzis skaidrojumus un pierādījumus PTAC, ka uzņēmuma līgumsodu apmērs atbilst visiem šiem kritērijiem. Proti, tas nosedz zaudējumus un piedziņas izdevumus un mazina autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpumu skaitu.

(4) Cityparks kā profesionāls tirgus dalībnieks regulāri analizē tirgus situāciju, konkurentu tarifu un līgumsodu politiku, izmaksu un ienākumu tendences.

Šajā sakarā “Cityparks” apgalvo, ka uzņēmuma līgumsodu politika ir atbilstoša – ne lielāka, ne mazāka kā visam autostāvvietu tirgum Rīgā. Proti, “Cityparks” darbojas pēc tiem pašiem principiem kā konkurenti.

(5) PTAC pašai nav dotas tiesības aizstāt tiesu. Līgumsoda samērīguma vērtējums un līguma noteikumu atzīšana par spēkā neesošiem ir vispārējās jurisdikcijas tiesas kompetencē.

Turklāt PTAC lēmuma ietvaros netiek risināti patērētāju individuālie prasījumi. Individuāli strīdi ir risināmi pušu pārrunu ceļā vai patērētājam vēršoties ar prasību tiesā.

Saistītie raksti

PTAC nespēj uzņēmumam pateikt, kas ir samērīgs un atbilstošs līgumsods, bet vienlaikus prettiesiski soda uzņēmumu par tā it kā nesamērīgo apjomu, kas atbilstoši tiesību aktiem ir izveidojies dabīgā tirgus attīstībā.

Citiem līdzīga rakstura uzņēmumiem PTAC neizsaka nekādas iebildes, atzīmē “Cityparks”.

Šādos apstākļos ir radušies šķēršļi saistībā ar PTAC lēmuma izpildi. Taču uzņēmums pauž gatavību turpināt konstruktīvu sadarbību ar PTAC, lai risinātu neskaidros jautājumus un skaidrotu mūsu komercprakses atbilstību tiesību aktiem.

LA.lv