Uncategorized

Cūkkopjiem būs bargāki sodi 6


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto – Shutterstock

Ņemot vērā situācijas nopietnību un iespējamo ekonomisko zaudējumu apmērus, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) turpmāk piemēros bargākus administratīvos sodus tiem, kuri joprojām ignorē cūku turēšanas biodrošības prasības. Fiziskajām personām par nopietniem pārkāpumiem tiks noteikts naudas sods līdz trīssimt piecdesmit eiro, bet juridiskajām personām līdz septiņsimt eiro, informēja PVD.

PVD veiktie uzraudzības un informatīvie pasākumi un sadarbība ar cūku audzētājiem ir nodrošinājuši to, ka Āfrikas cūku mēris (ĀCM) mājas cūkām Latvijā šogad nav konstatēts un pēc veiktajām cūku novietņu pārbaudēm, biodrošības prasībām atbilst 87% mājas cūku novietņu. Tomēr pārbaužu laikā inspektori visā Latvijas teritorijā joprojām konstatē rupjus pārkāpumus.

Biodrošības prasību neievērošana galvenokārt konstatēta novietnēs, kurās audzē nelielu skaitu cūku savām vajadzībām. Līdz šodienai PVD ir 455 mājas cūku novietņu saraksts, kurās biodrošības prasības netiek ievērotas. Pārkāpums, kas vienlaicīgi ir arī lielākais slimības ievazāšanas risks, ir zaļbarības, zāles, termiski neapstrādātu dārzeņu un augļu izbarošana. Novietnēs, kurās audzē Mangalicas šķirnes cūkas nereti tiek konstatēta to turēšana āra aplokos, kuros ir milzīga inficēšanās iespēja ar ĀCM.

Lietuvā un Igaunijā kopš jūnija jau konstatēti vairāki mājas cūku saslimšanas gadījumi, galvenokārt nelielās piemājas saimniecībās. Šis fakts norāda uz ļoti augstu risku arī Latvijas cūku audzētājiem.

PVD uzsver, ka katrs ĀCM saslimšanas gadījums, neatkarīgi no saimniecības lieluma, rada valstij tūlītējus tiešus zaudējumus, kas saistīti ar slimības apkarošanas pasākumiem inficētajā novietnē, un karantīnas un riska teritorijās, kā arī ekonomiskos zaudējumus cūku audzēšanas un gaļas pārstrādes uzņēmumiem, būtisku tirdzniecības ierobežojumu dēļ.

PVD aicina katru cūku audzētāju izturēties atbildīgi un stingri ievērot biodrošības prasības, tādējādi pasargājot cūkas no saslimšanas un vairākkārt ir atgādinājis, ka vasaras periodā ir augstākais slimības izplatīšanās risks un visiem dzīvnieku turētājiem, jo īpaši tiem, kuri savā piemājas saimniecībā tur cūkas, stingri jāievēro noteiktie biodrošības pasākumi:

– cūkas nedrīkst turēt āra aplokos, jānovērš to kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem;

– nedrīkst pieļaut putnu iekļūšanu cūku novietnēs un barības uzglabāšanas vietās;

– nedrīkst lietot pakaišus, ja pastāv aizdomas, ka tiem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;

Saistītie raksti

– cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli!), termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam;

– kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes;

– pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi;

– ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.

LA.lv