×
Mobilā versija
+2°C
Jurģis, Juris, Georgs
Pirmdiena, 23. aprīlis, 2018
1. marts, 2012
Drukāt

Darba drošība lauksaimniecībā

Parasti domājam, ka ar mums nekas ļauns nevar notikt, jo mēs taču visu darām ļoti prātīgi un, pirms griežam, vismaz septiņas reizes nomērām. Tomēr patiesībā fakti ir visai biedējoši. Ik pa brīdim plašsaziņas līdzekļi ziņo par nelaimes gadījumiem ar dažādām sekām. Diemžēl arī letālām…


Šis raksts ir par to, kā maksimāli izvairīties no situācijām, kas varētu kaitēt gan jūsu, gan arī apkārtējo veselībai un dzīvībai. Lai arī šī nav pati interesantākā lasāmviela un, to lasot, vienmēr šķiet, ka visu to jau zinām, vēlreiz pārlasiet statistiku un padomājiet, vai tiešām tā ir. Būsim paškritiskāki, tas mums visiem palīdzēs.

 

 

Drošība darbā 
ar traktoriem

Pirms iedarbināšanas

Izlasiet lietošanas instrukciju un turiet to traktora kabīnē. Neizmantojiet traktoru, ja tas nav pilnīgā tehniskā kārtībā. Visi defekti jānovērš, pirms sēžaties traktorā!

Noņemiet no pirkstiem vai kakla visas rotaslietas – neaizmirstiet par gredzeniem, pulksteņiem un ķēdītēm.

Pārliecinieties:

* vai jums ir atbilstošās kategorijas vadītāja apliecība. Pat nemēģiniet darbināt traktoru, ja neesat atbilstoši apmācīts un pilnīgi pārliecināts, ka spēsiet ar to droši darboties;

* vai valkājat atbilstošu apģērbu un apavus – ieteicams maksimāli piegulošs kombinezons un ūdensnecaurlaidīgi apavi ar neslīdošu zoli. Garus matus apsieniet ar lakatu vai nosedziet ar cepuri;

* vai esat iepazinies ar traktora vadības svirām un protat tās atbilstoši darbināt;

* ka esat izplānojis un zināt, kā veiksiet darbu;

* ka rokturi un kāpšļi ir tīri un nebojāti;

* ka jūgvārpsta nav ieslēgta un pārnesumu pārslēgs atrodas neitrālā stāvoklī;

* ka traktors aprīkots atbilstoši Satiksmes noteikumu prasībām (atstarotāji, virziena rādītāji, apgaismojums, spoguļi u. c.);

* ka eļļas un dzesēšanas šķidruma līmeņi ir normas robežās.

 

Iekāpšana un izkāpšana

Kāpjot kabīnē, izmantojiet kāpšļus un rokturus – tie ir paredzēti jūsu drošībai! Nekad neleciet no kabīnes.

Uzturiet traktora kabīni, tās grīdu un pedāļus, kā arī savus apavus tīrus. Tāpat neturiet uz kabīnes grīdas instrumentu atslēgas, savienošanas tapas, stieples gabalus, no lauka salasītus akmeņus vai citus svešķermeņus – aiz tiem iespējams aizķerties un gūt traumas.

Pirms atstājat kabīni, pārliecinieties, ka traktors droši apstādināts: izslēdziet jūgvārpstas piedziņu; noslāpējiet traktora motoru; pārliecinieties, vai transmisijas pārslēgi ir neitrālā pozīcijā, vai stāvbremze ir nobremzēta; izņemiet no aizdedzes atslēgu.

Izkāpjot no kabīnes, kāpiet ar seju pret to – tā būs drošāk un ērtāk.

Nekad pat nemēģiniet iekāpt vai izkāpt no kustībā esoša traktora vai citas pašgājējmašīnas, piemēram, kombaina.

Nekad neatstājiet traktoru darbojoties, ja paši neesat tuvumā.

 

Atrodoties kabīnē

Traktoru droši vadīt iespējams vienīgi tad, ja sēžat kabīnē uz sēdekļa. Noteikti jāprot droši iekāpt un izkāpt no kabīnes, jāzina, kā regulējams sēdeklis un atpakaļskata spoguļi, kā darbināmas vadības sviras un kādas funkcijas šīs sviras pilda.

Pirms regulējat sēdekļa un spoguļu stāvokli, pārliecinieties, vai traktors ir droši apstādināts, stāvbremze nobremzēta un motors nedarbojas.

Pārliecinieties, vai no sēdekļa varat ērti aizsniegt visas vadības sviras. Ja tas neizdodas, mēģiniet noregulēt sēdekli, lai to varētu paveikt ērti, neaizmirstot noregulēt sēdekļa amortizāciju atbilstoši savai masai.

Pārliecinieties: vai darbojas skaņas signāls, virzienu rādītāji un bremžu ugunis, kā arī aizmugurējās gaismas; vai darbojas stāvgaismas, tuvais un tālais apgaismojums, kā arī numura apgaismojums; vai atpakaļskata spoguļi atbilstoši noregulēti; vai priekšējā un aizmugurējā loga tīrītāji un mazgātāji funkcionē; vai instrumentu panelis ir apgaismots.

Nedarbiniet nevienu sviru, kamēr neesat pilnīgi un ērti apsēdušies sēdeklī, bet pirms tam rūpīgi iepazīstieties ar lietotāja instrukcijās esošajiem vadības sviru aprakstiem un uzziniet, kādu funkciju katra svira pilda. Nedarbiniet sviras, ja neesat pārliecināts par to nozīmi, un atcerieties, ka dažādiem traktoriem mēdz būt dažādas sviras.

 

Iedarbināšana 
un kustības sākums

Iedarbinot traktoru ar starteri, pārliecinieties, vai transmisija atrodas neitrālā stāvoklī, un izspiediet sajūgu.

Pirms kustības sākšanas pārliecinieties, vai:

* bremžu pedāļi ir nofiksēti kopā – transporta darbos un uz ceļa tas ir obligāti;

* bremžu sistēma un stūres mehānisms funkcionē;

* durvis un logi (īpaši aizmugurējais logs) ir aizvērti;

* netiek apdraudēti tuvumā esoši cilvēki vai dzīvnieki.

Neuzsāciet kustību, ja tuvumā atrodas bērni!

 

Braukšana

Traktori ir ļoti jaudīga tehnika un, tos nepareizi izmantojot, var radīt lielu postu, tāpēc pirms braukšanas vēlreiz kritiski pārdomājiet, vai tiešām esat pietiekami pieredzējuši un vai jums ir nepieciešamās prasmes. Lai brauktu ar traktoru, nepietiek vien izlasīt instrukciju – šis darbs ir daudz komplicētāks un prasa speciālu sagatavotību, ko parasti iegūst apmācību laikā.

Nekad neļaujiet vadīt traktoru bērniem un turiet tos pa gabalu no strādājošiem traktoriem.

Kustības laikā:

* uzmanieties no apkārtējiem un brauciet ar tādu ātrumu, kādu spējat kontrolēt;

* uzmanieties no šķēršļiem un aklajiem punktiem – drošāk būs, ja paskatīsieties vismaz divas reizes;

* uzkarināmas vai piekabināmas mašīnas, kravas, slikti laika apstākļi, saule un brauktuves stāvoklis rada potenciālu bīstamību – uzmanieties;

* nepietiekamas redzamības gadījumā lūdziet kāda palīdzību, īpaši braucot atpakaļgaitā;

* braucot atpakaļgaitā, izmantojiet spoguļus un skaņas signālu;

* vienojieties ar palīgiem par savstarpēji skaidri saprotamiem žestiem un signāliem – lietojiet tos abpusēji;

* pārvadājiet pasažierus vienīgi kabīnē speciālā pasažieru sēdeklī;

* bīstamus uz frontālā iekrāvēja montējamus darbarīkus (ķīpu dakšas, pīķus) atļauts pārvietot vienīgi nomontētus un apkārtējiem drošā pozīcijā;

* atcerieties, ka kāds (īpaši bērni) vienmēr var parādīties darbības zonā, pat tad, ja jūs to negaidiet;

* ar uzkarinātu lauksaimniecības mašīnu traktora uzkares sistēmas apakšējo sviru ierobežošanas saitēm vienmēr jābūt stingri savilktām;

* braucot ar garām uzkarināmām lauksaimniecības mašīnām (piemēram, arkliem), rēķinieties, ka pagriezienam vajadzēs plašāku joslu.

 

Tehnikas pievienošana

Piebraucot traktoru lauksaimniecības mašīnas pievienošanai, vērojiet, lai starp abiem neatrastos cilvēki.

Lauksaimniecības mašīnu traktoram drīkst piekabināt vai uzkarināt tikai pēc motora apturēšanas. Uzkarināšanas laikā strādniekiem jāatrodas uzkares mehānisma apakšējo sviru ārpusē. Ieteicams, lai šo darbu veiktu viens cilvēks, – tā vieglāk nodrošināt, ka nesaprašanās dēļ nerodas nelaimes gadījums.

Kabīnē esošās vadības sviras izmantojiet, vienīgi atrodoties kabīnē un sēžot sēdeklī.

Atkarībā no komplektācijas aizmugurējās uzkares pacelšanas un nolaišanas pogas atrodas uz traktora aizmugurējo riteņu dubļusargiem. Darbinot šīs sviras, esiet īpaši uzmanīgi, lūkojiet, lai neviena jūsu ķermeņa daļa neatrastos starp traktoru un paceļamo lauksaimniecības mašīnu. Nekad nestāviet tādā stāvoklī, kad pēdas ir zem sakabes vai tās tuvumā, pretējā gadījumā sakabe var uzkrist jums uz kājām.

 

Apgāšanās riski

Traktors var apgāzties pašās neiedomājamākajās vietās – pat uz līdzenas vietas, nemaz nerunājot par slīpumiem, grāvmalām un skābbarības tranšejām. Negadījumi visbiežāk notiek, ja traktorists nav pietiekami kritiski novērtējis slīpumu, riteņu saķeri ar segumu, kravas vai uzkarināmās mašīnas masas ietekmi. Tādēļ nebrauciet pa slīpumiem, ja neesat kārtīgi apmācīti to darīt.

Rēķinieties, ka:

* strauji atlaižot sajūgu, braucot pret slīpumu, arī ar priekšējiem atsvariem aprīkots traktors var apgāzties atpakaļ (izvēlieties slīpuma pārvarēšanai atbilstošo pārnesumu, lai tie slīpumā nav jāpārslēdz);

* elektrohidrauliski darbināmi sajūgi (pusautomātiskā PowerShift sistēma) darbojas mazāk laideni (ar rāvienu) un rada lielāku apgāšanās risku nekā mehāniski vai hidrauliski darbināmie;

* traktors var apgāzties arī uz līdzenas vietas, piemēram, mēģinot traktoru izbraukt no dubļiem, nesieniet pie tā riteņiem koka klučus saķeres uzlabošanai. Kluči var iegrimt zemē un nosprūst, bet traktors apgāzties atpakaļvirzienā;

* lai arī traktors spējīgs uzbraukt stāvā kalnā, tas vēl nenozīmē, ka arī nobrauciens būs drošs;

* iztukšojoties uzkarināmu mašīnu tvertnēm, arī aizmugurējo riteņu saķere samazinās un riteņi var izslīdēt – tas īpaši bīstami, braucot lejup;

* jo augstāks ir uzkarināmās mašīnas smaguma centrs, jo nestabilāks ir viss agregāts. Montējiet mašīnu pēc iespējas zemāk, tomēr rēķinoties, lai neciestu darba kvalitāte;

* nesimetriski uzkarināmas mašīnas rada daudz lielāku apgāšanās risku pagriezienos. Ja vien iespējams, pagriezieties tā, lai disbalansa puse būtu pret nogāzi.

 

Piekabes vilkšana

Pirms piekabes vilkšanas vienmēr pievienojiet tās bremzes kopējai bremžu sistēmai. Pārliecinieties, vai piekabe nav pārkrauta (nepārsniedziet ražotāja noteikto maksimālo kravnesību) un krava izlīdzināta vienmērīgi. Tāpat pārliecinieties, vai traktora sakabes āķis un piekabes sakabe nav sadiluši un nerada atkabināšanās risku, tas īpaši svarīgs izkraušanā. Sakabes drošuma palielināšanai noteikti izmantojiet drošināšanas ķēdes.

Izgāžot kravu, pārliecinieties (noteikti lūdziet palīdzību kādam no malas, jo pašiem to redzēt nav iespējams), vai krava brīvi birst ārā un nerada apgāšanās risku.

 

Braucot slīpumos

Vienmēr piesprādzējiet drošības jostas. Ja tādas jūsu traktoram nav, iegādājieties un uzmontējiet.

Ja rodas šaubas, izkāpiet no traktora, to droši nobremzējot un veicot visas drošas apstāšanās operācijas, un pārstaigājiet šaubīgo slīpumu ar kājām, pārliecinoties, vai zālē nav kāds apslēpts akmens, koks, celms vai bedre.

Šaubīgās vietās vienmēr brauciet lēnāk – tā būs drošāk un ātrāk.

Ja vien iespējams, uz leju brauciet perpendikulāri slīpumam, nevis pa diagonāli.

Izvairieties no darba slīpumos, ja:

* jūsu traktoram ir liela diametra bezkameras zemspiediena riepas;

* jūsu traktoram ir riepas ar pārlieku nodilušu (atlikušais protektors mazāks par 30%) protektoru;

* darba specifika prasa apgriešanos tieši slīpumā (ieplānojiet darbus tā, ka pagriešanās manevrs jāveic, braucot augšup).

Ja strādājat ar uzkarināmām lauksaimniecības mašīnām (smidzinātāji, minerālmēslu izkliedētāji, sējmašīnas u. c.), aprīkojiet traktoru ar priekšējiem atsvariem, bet nepārcentieties, jo tie samazina stabilitāti, braucot lejup.

Nekādā gadījumā neatstājiet traktoru ar kravu stāvēt slīpumā. Atcerieties, ka stāvbremze, iespējams, nav tik efektīva kā darba bremzes. Tāpat dažām transmisijām, motoram nedarbojoties, nav funkcijas bremzēt ar motoru.

 

Vilkšana

Velkot citu traktoru vai pašgājējmašīnu, piekabiniet trosi, virvi vai tauvu pēc iespējas zemāk – ieteicams, traktora sakabes augstumā vai zemāk. Pārāk augstu piekabināta trose vai virve var izraisīt velkošā traktora apgāšanos pat uz līdzenas vietas.

Vilkšanai labāk izmantojiet virvi vai tauvu – tā ir elastīgāka un ar tās palīdzību nogrimušo tehnikas vienību vieglāk izvilksiet ārā.

Ja traktors iestidzis dubļos, mēģiniet to izbraukt ārā atpakaļgaitā; ja tas neizdodas, meklējiet palīdzību.

 

Skābbarības blietēšana

Blietēšana ir sevišķi riskants darbs, un apgāšanās risks ir viens no augstākajiem, tāpēc šis darbs jāuztic vienīgi izciliem, pieredzējušiem traktoristiem.

Izvēlieties piemērotu traktoru, rēķinoties, ka smags traktors ar platām riepām var sniegt tādu pašu efektu kā vieglāks ar šaurām, tikai degvielas patēriņš pirmajā gadījumā būs ievērojami lielāks.

Ja iespējams, neizmantojiet traktoru, kam kabīnē nav drošības karkasa.

Pārliecinieties, vai tranšeju sienas ir stingri nostiprinātas pret sagāšanos.

Nebrauciet pārāk tuvu malām un pārliecinieties, ka tranšeja tiek uzpildīta vienmērīgi. Uzmanieties no mīkstām un irdenām ieplakām, kas var negatīvi ietekmēt stabilitāti.

Strādājot ar aizmugurējai uzkarei uzkarinātu zaļās masas izlīdzinātāju, vienmēr stingri sekojiet līdzi, vai traktora aizmugurē neparādās nepiederošas personas.

 

Apstāšanās un stāvēšana

Novietojot traktoru stāvvietā, nogaidiet, līdz tas pilnībā un droši apstājies; nobremzējiet stāvbremzi, izņemiet no aizdedzes atslēgu un tikai tad izkāpiet no traktora.

Ja traktoram stāvēšanas laikā uzkarināta lauksaimniecības mašīna, nolaidiet traktora uzkari tā, lai mašīna atbalstītos pret zemi. Ja tas nav iespējams, palieciet zem paceltās lauksaimniecības mašīnas drošus atbalstus.

 

Fakti un statistika

* Latvijā ar negadījumu uzskaiti nodarbojas Valsts darba inspekcija (VDI), un tās apkopotā informācija liecina, ka nelaimes gadījumu skaits darba vietās 2011. gada desmit mēnešos salīdzinājumā ar 2010. gada tādu pašu periodu ir pieaudzis. 2010. gada 10 mēnešos reģistrēti 957, tostarp 131 smags un 20 letāli nelaimes gadījumi, bet pagājušogad – 1164 nelaimes gadījumi, tostarp – 167 smagi un 33 letāli nelaimes gadījumi.

* Ar vislielāko cietušo skaitu izceļas apstrādes rūpniecības nozare – 248 cietušie, no kuriem visvairāk ir kokapstrādē strādājošie – 106 darbinieki. Otrajā vietā ir būvniecība ar 98 cietušajiem, savukārt trešo vietu ieņem valsts pārvalde – 95 cietušie, ko lielākoties veido pašvaldībās nodarbinātie bezdarbnieki.

* Pēc VDI datiem, 2010. gadā nelaimes gadījumu skaits lauksaimniecības nozarē ir vien 5% no kopējā negadījumu skaita visās nozarēs. Tomēr patiesā situācija ir daudz bēdīgāka, jo darba devēji nelaimes gadījumus mēdz slēpt, lai gan par to draud sods. Šo tendenci ļoti labi parāda fakts, ka 2010. gadā no visiem letālajiem nelaimes gadījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē notikušo nelaimes gadījumu īpatsvars ir 39%.

* Letālu nelaimes gadījumu koeficients lauksaimniecības nozarē vecajās ES 15 dalībvalstīs ir 12,6 uz 100 000 darba ņēmējiem, bet to nelaimes gadījumu koeficients, kuru dēļ darba prombūtne pārsniedz trīs dienas, ir vairāk nekā 6000 uz 100 000 darba ņēmējiem. Šie ir vieni no augstākajiem rādītājiem jebkurai nozarei.

* Vecajās dalībvalstīs tikai aptuveni 4% darba populācijas strādā lauksaimniecībā, bet jaunajās dalībvalstīs šis rādītājs ir vidēji 13,4%.

 

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+