Latvijā
Izglītība

Vai pedagogu dati ir aizsargāti? 16

Vai valsts izglītības informācijas sistēmā ievietotie personu dati par pedagogiem tiek kaut kā aizsargāti? Vai persona, par kuru šie dati atrodami, var pārbaudīt, cik bieži un kurš to skatījies? Anna Kalniņa, pedagoģe

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Edīte Olupe atbild: “Personu dati Valsts izglītības informācijas sistēmā tiek apstrādāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam, kurš nosaka gan fiziskās personas datu apstrādi, gan aizsardzību. Tāpat tas nosaka personas tiesības iegūt informāciju par savu personas datu apstrādi.

Fizisko personu datu aizsardzības likuma 15. pants nosaka, ka datu subjektam ir tiesības iegūt visu informāciju, kas par viņu ir savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā, kā arī informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no pārziņa ir saņēmušas informāciju par šo datu subjektu.

Jebkuru datu ieguves un apstrādes faktu sistēma reģistrē. Lai iegūtu informāciju par datu apstrādi, gan pašas fiziskās personas, gan kontrolējošās institūcijas – Datu valsts inspekcijas – rīcība ir identiska: ir jāvēršas pie datu turētājas. Šajā gadījumā datu turētājs ir Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).” Tas nozīmē: ja kāds pedagogs vēlas uzzināt, kāda informācija ir par viņu sistēmā un kas šo informāciju ir pieprasījis, viņam jāvēršas ar attiecīgu pieprasījumu ministrijā.

LA.lv