Sabiedrība

Datorprasmes apguvuši gandrīz septiņi tūkstoši senioru
 16

Lattelecom sociālās atbildības projekta “Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros 2012. gada laikā datorprasmes apguvuši 6680 seniori – četrreiz vairāk nekā pērn. 


 

Šogad apmācības nodrošināja 99 skolotāji, no tiem trešdaļa Rīgā, organizējot senioru bezmaksas datorprasmju apguves iespējas 128 skolās un apmācību punktos. Pateicoties pašvaldību atsaucībai, projektā iesaistījās 62 pilsētas un novadi visā Latvijas teritorijā. Apmācītie seniori atzīst, ka projekta lielākie ieguvumi ir pieeja informācijai, pašapziņas celšana un vientulības, sociālās atstumtības mazināšana.

Pateicībā par ieguldīto darbu, laiku un entuziasmu senioru apmācībā, no 2. līdz 14. novembrim septiņās Latvijas pilsētās notika “Pieslēdzies, Latvija!” noslēguma pasākumi, godinot skolotājus, skolu direktorus, projektā iesaistītās pašvaldības un seniorus. Rīgas pasākuma atklāšanas uzrunā projekta iniciators, Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis atzina: “Šogad panākts brīnišķīgs rezultāts, pārsniedzot izvirzītos mērķus un optimistiskākās prognozes. Esmu no sirds lepns par šiem cilvēkiem, kas 60, 70 un pat 80 gadu vecumā ir gatavi pārvarēt digitālo plaisu, kas šķir viņus no daudzpusīgākas dzīves.”

Labklājības ministre Ilze Viņķele uzsvēra, ka “Pieslēdzies, Latvija!” apgāž vairākus stereotipus un mītus – gan to, ka senioru vecumā cilvēki kļūst neaktīvi un nevar iemācīties neko jaunu, gan to, ka uzņēmumiem rūp tikai peļņa un visas labās lietas maksā dārgi.

“Visa pamatā ir laba ideja un konsekventa spēja to īstenot. Šis projekts palīdz senioriem pieslēgties pasaulei,” teica I. Viņķele.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka atgādināja, ka 2012. gads Eiropas Savienībā veltīts veselīgai novecošanai un paaudžu solidaritātei, lai mazinātu plaisu starp veciem un jauniem cilvēkiem. Tāpēc svarīga ir privātā iniciatīva, lai meklētu kopīgas intereses paaudžu starpā. Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks uzvēra konkurētspējas lomu senioru datorprasmju celšanā: “Rīgā aptuveni trešdaļai iedzīvotāju ir 50 un vairāk gadu. Tas ir liels skaits. Senioriem datorprasmju apguve ir ļoti svarīga uzdrošināšanās no darbaspējas vecuma palielināšanās un konkurētspējas viedokļa. Rīgas dome ir gatava projektā līdzdarboties arī turpmāk, lai šis sociālais aspekts un cilvēku drošības sajūta tehnoloģiju laikmetā pieaugtu,” norādīja A. Ameriks.

 

Ieguvumi daudzi

Apmācīto senioru aptaujas dati liecina, ka gandrīz trešdaļa respondentu (28,6%) par lielāko ieguvumu projektā min iespēju kļūt zinošākiem par notiekošo Latvijā un pasaulē. Otrs lielākais ieguvums, kuru min vismaz katrs piektais seniors, ir pašapziņas celšana un piederības sajūtas vairošana sabiedrībai (23,2%). Tāpat piektdaļa senioru uzsvēruši, ka pēc datorprasmju apguves viņi kļuvuši sociāli aktīvāki, biežāk sazinās ar saviem tuviniekiem, jūtas modernāki un spēj rast labāku kontaktu ar bērniem un mazbērniem. Priecē, ka arī pēc apmācību kursa apmeklēšanas, kā atzīst seniori, viņi turpina meklēt informāciju internetā (15,5%), lasa ziņas internetā (13,9%), raksta e-pastus (13,6%), apmaksā rēķinus internetbankā (12,1%), lieto sociālos portālus (8,8%). Jauniegūtās prasmes tiek izmantotas arī saziņai skaipā, iepirkumiem interneta veikalos, “Youtube” video aplūkošanai un datorspēļu spēlēšanai.

Aptaujas dati liecina, ka vairāk nekā puse senioru (56,3%) pieteikušies datorprasmju apguvei pēc pašu iniciatīvas, jo vietējā laikrakstā un citos informācijas kanālos pamanījuši informāciju par šādu iespēju.

Gandrīz katrs piektais seniors apmācību izgājis pēc pašvaldību, skolu un pensionāru biedrību pamudinājuma. Pārējie seniori kursus apmeklējuši pēc bērnu, mazbērnu, kaimiņu vai draugu ieteikuma.

Aktīvākā senioru vecumgrupa, kuri apmeklējuši bezmaksas datorapmācības kursu, ir 56 līdz 75 gadus vecie (gandrīz 70% no kopējā senioru skaita). Katrs ceturtais projekta dalībnieks bija 50 – 55 gadus vecs, savukārt vairāk nekā 6% dalībnieku bija pārkāpuši 76 gadu slieksni. Vecākā projekta dalībniece – Aina Rodriguez-Mata – 12. novembrī atzīmēja 94 gadu jubileju, ar savu piemēru apliecinot, ka mācīties var un vajag jebkurā vecumā.

 

Apmācības turpināsies

Šogad sasniegtais rezultāts, salīdzinājumā ar pagājušo gadu apmācot četras reizes lielāku senioru skaitu, apliecina – Lattelecom izveidotā apmācību sistēma ir ļoti pieprasīta gan senioru izglītošanai un prasmju attīstīšanai, gan arī pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku socializēšanai. Tāpēc nākamo sešu gadu laikā līdz Latvijas Republikas simtajai gadadienai Lattelecom plāno apmācīt līdz 30 tūkstošiem senioru.

 

LA.lv