Kultūra
Kultūrpolitika

Daļai daudzbērnu ģimeņu piešķirs bezmaksas biļetes uz Dziesmu svētku koncertiem1

Publicitātes foto

Rīgas domes Labklājības departaments apzinās daudzbērnu ģimenes, tā kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir iecerējusi ģimenēm, kurās aug vismaz pieci bērni, piešķirt brīvbiļetes uz XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumiem, informē Rīgas dome.

Rīgas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušās ģimenes, kuras aprūpē vismaz piecus bērnus, tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību (bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības) un kuras vēlas bez maksas piedalīties svētku pasākumos, aicinātas līdz 7. jūnija plkst. 16 pieteikties klātienē Rīgas domes Labklājības departamentā, 203. kabinetā.

Biļešu skaits ir ierobežots, tāpēc prioritāri tās tiks piešķirtas Rīgas daudzbērnu ģimenēm, kuru aprūpē ir seši un vairāk bērni, norāda Rīgas domes komunikāciju pārstāve Iveta Bulāne.

Tām ģimenēm, kurām tiks piešķirtas biļetes, saņemot tās, būs jāaizpilda apliecinājums, ka pasākumu biļetes izmantos tikai ģimenes locekļi un tās netiks nodotas vai pārdotas citām personām, kā arī jāparaksta piekrišana personas datu apstrādei XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu biļešu saņemšanai un informācijas par saņēmējiem uzskaitei. Piesakoties biļetēm, vecākiem vai personai, kas realizē bērna aprūpi, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

LA.lv