Dabā
Zaļā dzīvošana

Daugavā ielaiž lašus0

Foto – Latvenergo

„Latvenergo” zivju resursu atjaunošanas programmas ietvaros šajā nedēļā Daugavā pie Mangaļsalas notiek lašu un taimiņu mazuļu ielaišana. 2018. gadā ielaidīs vairāk nekā 600 tūkstošu viengadīgu lašu un taimiņu mazuļu (smolts), kas izaudzēti „BIOR” Tomes un Doles zivjaudzētavās.

Šogad Daugavas grīvā tiks ielaisti vairāk nekā 600 000 viengadīgi lašu un taimiņu mazuļi (smolti). Jau otro gadu zivju mazuļi pirms ielaišanas tiek iezīmēti nogriežot taukspuru, kas palīdz speciālistiem un makšķerniekiem atpazīt pieaugušus mākslīgi audzētos lašus no tiem, kas dabiskā ceļā upēs iznārstojuši un attīstījušies. Tādējādi speciālisti var veikt izpēti par to, cik no ielaistajiem zivju mazuļiem pēc 2-3 jūrā pavadītiem gadiem atgriežas upēs uz nārstu.

Vienā atvestajā kravā ir 27 000 lašu mazuļu ar vidējo svaru 27 grami. Ņemot vērā apjomīgo mazuļu skaitu, katras ielaišanas laikā notiek skaitīšana, ko veic uzskaites komisija, kuras sastāvā ir arī Latvenergo darbinieki.

Zivju ielaišana turpināsies arī nākamos mēnešus – katru gadu Daugavas baseina ūdenstilpēs kopumā tiek ielaisti 6 300 000 dažādu sugu zivju mazuļu un kāpuru. 2018. gada pavasarī un vasaras sākumā tiks izlaisti līdaku un nēģu kāpuri, jūnijā sīgas, jūlijā vienvasaras laši, augustā un septembrī zandarti un vimbas.

Katru gadu zinātniski pamatotā sugu sastāvā un skaitliskā apjomā Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs notiek zivju mazuļu un kāpuru ielaišana. Zivju resursu pavairošanu Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam veic z/i „BIOR”. „Latvenergo” ikgadējā kompensācijas summa zivju resursu atjaunošanas programmā ir vairāk nekā viens miljons eiro (1 035 000).

2018. gada pavasarī AS „Latvenergo” sadarbībā ar biedrību „Mēs zivīm” astoto gadu Daugavā pie Kaibalas un Ikšķiles izvietoja 400 zivju nārsta mākslīgās ligzdas. Tās Daugavā izvietoja maija pirmajā nedēļā. Ņemot vērā siltos laika apstākļus un ūdens temperatūras paaugstināšanos, zivis tajās ir iznārstojušas un šobrīd var uz tām vērot brekšu un raudu nārstu. Projekta īstenošanas gaitā novērots, ka no egļu zariem izveidotajās ligzdās nārsto arī citu sugu zivis, piemēram, asari un līņi.

LA.lv