Uncategorized

Dažādi grozījumi0

Foto – Zanda Birze

Pieņemti vairāki nozīmīgi grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā (APK), kas paredz noteikt mazākus sodus par formāliem pārkāpumiem nodarbinātības jomā, stingrāk vērsties pret nelegālu lombardu darbību, kā arī ieviest atbildību par pārkāpumiem veterinārmedicīnā.

Būtiski, ka likumā tagad apvienoti vairāki izskatīšanai Saeimā atsevišķi iesniegti likumprojekti.

Pieņemtie grozījumi paredz samazināt naudas soda apmēru par darba līguma nenoslēgšanu rakstveida formā. Tas būs robežās no 50 līdz 250 latiem privātpersonām un no 500 līdz 2500 latiem juridiskajām personām. Līdz šim soda apmērs bija attiecīgi no 100 līdz 350 latiem un no 700 līdz 5000 latiem.

Iespējamie sodi samazināti tālab, ka reizēm uzņēmuma jaunais darbinieks ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, darba līgums ir noslēgts, bet nokāda Latvijas reģiona vēl nav nogādāts galvenajā birojā, taču Valsts darba inspekcija šādu gadījumu jau traktējusi kā nelegālo nodarbinātību un piemērojusi bargu sodu, lai gan pārkāpums patiesībā ir maznozīmīgs un nav ļaunprātīgs.

Ar lielākiem sodiem toties jārēķinās komersantiem, kuri bez licences izsniedz kredītus pret kustamas mantas ķīlu. Par kreditēšanas noteikumu pārkāpšanu sods juridiskajām personām paredzēts no 150 līdz 1000 latiem. Ja pārkāpumi izdarīti atkārtoti gada laikā, – no 250 līdz 3000 latiem.

Vairāku komersantu līdzšinējā darbībā vērojamas slēptas lombardu darbības pazīmes. Ņemot vērā salīdzinoši augstās nebanku kreditēšanas licences izmaksas, daļa pakalpojumu sniedzēju mēģina apiet licences saņemšanu, piemēram, slēdz preču glabājuma vai remonta līgumus, kas paredz drošības naudas izmaksu klientam, nododot lietu glabāšanā vai remontā. Pašlaik speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai saņēmuši 48 nebanku kreditori, 16 no tiem kā patērētājiem sniedzamo pakalpojumu norādījuši kreditēšanu pret kustamas lietas ķīlu.

APK grozījumi paredz arī iespēju personām, kuras praktizē veterinārmedicīnu bez atbilstoša sertifikāta, piemērot naudas sodus. Par patstāvīgu nodarbošanos ar šādu praksi tagad iespējams šķirties pat no 500 latiem. Arī sertificētam veterinārārstam par nereģistrēšanos veterinārmedicīniskās prakses vietu reģistrā paredzēts naudas sods līdz 100 latiem. Pēc Zemkopības  ministrijas ziņām pašlaik valstī ir aptuveni 800 sertificētu veterinārārstu.

Likuma izmaiņas paredz ieviest administratīvo atbildību arī par šaujamieroča iegādāšanos, nēsāšanu, pārvadāšanu, izmantošanu un pielietošanu alkohola, kā arī narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Par to paredzēts naudas sods no 100 līdz 250 latiem vai ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesību atņemšana no viena līdz trim gadiem.

Ar likuma grozījumiem administratīvā pārkāpuma lietās tagad ieviests noilgums, nosakot, ka lietvedību izbeidz, ja deviņu mēnešu laikā no lietas uzsākšanas dienas nav pieņemts lēmums par soda piemērošanu. Līdz šim termiņš nebija noteikts, un, lai gan tam jābūt saprātīgam, lietas varēja ievilkties ļoti ilgi.

Vienlaikus likuma grozījumi paredz saskaņot APK normas ar jauno pirmsvēlēšanas aģitācijas regulējumu un pilnveidot tiesību normas, kas paredz atbildību par politisko partiju finansēšanas noteikumu pārkāpšanu. Grozījumi ietver arī citas izmaiņas un precizējumus, tostarp par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā.

LA.lv