Ekonomika
Īpašums

Degradēto teritoriju reģenerācijai pašvaldībām no ERAF pieejami vairāk nekā 264 miljoni eiro 16

Foto – Shutterstock

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumus pašvaldībām sagatavot un iesniegt projektu iesniegumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu otrās un trešās kārtas atlases ietvaros, lai īstenotu pasākumus, kas nodrošinās videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Paredzēts, ka ERAF līdzfinansētās programmas ietvaros tiks izveidotas vairāk nekā 4300 jaunas darba vietas un atjaunoti vismaz 622 hektāri degradētu teritoriju, pielāgojot to komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību vajadzībām. Pašvaldības veiks investīcijas rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju atjaunošanā, lai šīs teritorijas pielāgotu jaunu uzņēmumu izvietošanai vai esošo paplašināšanai, tādējādi sekmējot nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteikto.

Ar ERAF līdzfinansējumu projektu ietvaros varēs attīstīt ceļu satiksmes infrastruktūru – satiksmes pārvadus, ielas vai ceļus un ar tiem saistīto infrastruktūru, veikt ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu vai restaurāciju, un labiekārtot degradētās teritorijas. Tāpat tiks līdzfinansētas ūdenssaimniecības, siltumapgādes, gāzes, elektroenerģijas infrastruktūras būvniecības izmaksas, kā arī virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve.

Specifiskā atbalsta ietvaros plānotais finansējums ir ne mazāks kā 311 321 944 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – 264 623 652 eiro un nacionālais finansējums – ne mazāks kā 46 698 292 eiro.

Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā CFLA ir uzaicinājusi sagatavot un iesniegt projekta iesniegumus Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma un Valkas novada pašvaldības. Šajā atlases kārtā ieplānotais finansējums ir ne mazāks kā 108 398 439 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – 92 138 673 eiro un nacionālais finansējums – ne mazāks kā 16 259 766 eiro.

Trešās atlases kārtas ietvaros plānotais finansējums ir ne mazāks kā 61 467 090 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – 52 247 026 eiro un nacionālais finansējums ne mazāks kā 9 220 064 eiro, kas paredzēts projektu īstenošanai Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībām.

Pirmās atlases kārtā par ERAF finansējuma daļu – 120 237 953 eiro – projektu atlasi veic Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Valmieras un Ventspils pašvaldības.

Ierobežotās projektu iesniegumu atlases otrā un trešā kārta ilgs līdz 2017. gada 25.septembrim. Atbildīgās iestādes funkcijas pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

LA.lv