Kultūra
Latvijā

Deviņas baznīcas saņems labdarības fonda atbalstu restaurācijai 16

Foto: Wikipedia.org

Rietumu Bankas labdarības fonda (RBLF) finansējumu konkursa “Latvijas sakrālais mantojums” ietvaros šogad saņems deviņas baznīcas, vēsta bankas pārstāve Eleonora Gailiša.

RBLF kopā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju izvērtējis projektus, kurus jau trešo gadu pēc kārtas konkursam “Latvijas sakrālais mantojums” iesūtīja dažādu konfesiju draudzes no visas Latvijas, kuru īpašumā vai valdījumā atrodas valsts vai vietējas nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi. Pirmajā konkursā atbalstīti restaurācijas darbi septiņās, pērn – astoņās baznīcās.

Šogad tika iesūtīti projekti gan par dažādiem ēku, torņu un kupolu restaurācijas darbiem, gan arī atsevišķu unikālu interjera objektu saglabāšanai, kā arī visnepieciešamāko remonta darbu veikšanai celtņu un interjera glābšanai no mitruma un citiem postošiem apstākļiem.

Inga Šīna, Rietumu Bankas labdarības fonda Valdes priekšsēdētāja, norādīja, ka visu konfesiju baznīcas ir Latvijas vērtība, un izteica pateicību Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai par atsaucību un augsto profesionalitātes līmeni, kas ļāva objektīvi izvērtēt un atbalstam virzīt aktuālākos projektus.

Pēdējās desmitgades laikā Rietumu Banka un Rietumu Bankas labdarības fonds ir sniedzis atbalstu visām lielākajām Latvijas reliģiskajām konfesijām.

Šogad atbalstu konkursa ietvaros saņems Alsungas katoļu baznīca – ērģeļu restaurācijai; Augstkalnes-Mežmuižas ev.lut. baznīca – fasādes apmetuma un vēsturiskā krāsojuma atjaunošanai; Ērberģes ev.lut. baznīca – luktas restaurācijai; Katlakalna un Limbažu ev.lut. baznīca – altārgleznas restaurācijai; Meņģeles ev.lut. baznīca – zvanu torņa remontam; Mežaparka (Gustava Ādolfa) ev.lut. baznīca Rīgā – jaunu vitrāžu izgatavošanai un esošo vitrāžu rekonstrukcijai; Nurmuižas (Laucienes, Nurmes) ev.lut. baznīca – zvanu torņa remontam; Rugāju Sv.Nikolaja pareizticīgo baznīca – virsaltāra krusta kupola renovācijai.

LA.lv