Kultūra
Literatūra

“Diždundaga. Apcerējumi par Dundagas novadu” 0

Sastādījusi Janīna Kursīte. “Zinātne”, 368 lpp.

Divas vasaras grupa Latvijas Universitātes pētnieku un folkloras studentu devās tradicionālās kultūras un mutvārdu vēstures ekspedīcijā, lai veiktu lauka pētījumus Latvijas rietumdaļā – Dundagas novadā. Par novada vēsturi, paražām, ticējumiem, tradīcijām, kā arī par reģionālās virtuves īpatnībām iztaujāti pāri par 200 Dundagas novada iedzīvotāju. Monogrāfiskajā rakstu krājumā ietverti apcerējumi, kas galvenokārt balstās savāktajā mutvārdu vēstures materiālā, nelielu daļu veido apcerējumi par novada vēsturi (autors Dr. hist. Agris Dzenis) un arheoloģiju (Dr. habil. art. Juris Urtāns).

LA.lv