×
Mobilā versija
+10.6°C
Visvaldis, Nameda, Ritvaldis
Otrdiena, 24. aprīlis, 2018
27. septembris, 2013
Drukāt

Doktora grādu skandāls: LU pārsūdzēs IKVD lēmumu (papildināts)

LETALETA

Latvijas Universitāte (LU) pārsūdzēs Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) lēmumu, ar kuru konstatēts, ka augstskolai neesot bijušas tiesības piešķirt doktora zinātnisko grādu mākslas zinātnē, aģentūrai LETA apstiprināja LU Preses centrā.

 

LU ir saņēmusi IKVD atzinumu un pēc iepazīšanās ar to nolēmusi dienesta lēmumu pārsūdzēt Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM), jo nepiekrīt tajā paustajiem spriedumiem. LU pauž nožēlu, ka valstī nesakārtotu normatīvu aktu dēļ ir šādas situācijas. LU uzskata, ka augstskolai bija tiesības izsniegt doktora zinātniskos grādus mākslā, jo iepriekšējo gadu akreditācijas dokumentos šādas tiesības ir ierakstītas.

Ņemot vērā, ka lēmums tiks pārsūdzēts, augstskola pagaidām nevarēja atbildēt, vai trīs doktora grādu ieguvušajām personām – Ditai Rietumai, Baibai Kalnai-Puķītei un Ingrīdai Vilkārsei – vajadzēs atkārtoti aizstāvēt izstrādātos promocijas darbus.

“LU atvainojas apšaubīto doktora grādu mākslas zinātnē īpašniecēm, kurām valstī nesakārtotās izglītības un zinātnes tiesību aktu sistēmas dēļ ir radušās neērtības, un apliecina, ka darīs visu iespējamo, lai atbildīgās institūcijas šo situāciju labotu,” akcentē LU pārstāvji.

LU atkārtoti uzsver, ka plašsaziņas līdzekļos izskanējušās ziņas, ka Latvijas Universitāte nav bijusi tiesīga piešķirt doktora grādu mākslā, nav patiesas un maldina sabiedrību. “Visi doktora grādi piešķirti par promocijas darbiem, kas atbilst augstākajiem akadēmiskajiem standartiem un ir nozīmīgs pienesums Latvijas zinātnei. Arī Valsts zinātnes kvalifikācijas komisija, kam pirms aizstāvēšanas tiek nosūtīti visi promocijas darbi, ir atzinusi tos par atbilstošiem valstī noteiktajām prasībām promocijas procesam,” akcentē LU.

Ministru kabineta noteikumos par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām ir nosauktas doktora studiju programmas, kurās augstskolai ir tiesības piešķirt zinātniskos grādus, nevis iegūstamie doktora grādi. LU īsteno akadēmisko doktora augstākās izglītības programmu “Filoloģija”, kura bija akreditēta 2008.gadā, bet 2013.gada 26.jūnijā ieguva akreditāciju līdz 2019.gadam studiju virziena “Valodu un kultūras studijas” sastāvā. LU atgādina, ka lūgusi IZM papildināt arī jauno akreditācijas lapu ar visiem programmā iegūstamo doktora grādu nosaukumiem.

Kā ziņots, IKVD, izvērtējot tā rīcībā esošo informāciju, secinājis, ka LU ir deleģētas doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesības filoloģijā, bet ne mākslas zinātnē. “Latvijas Universitāte nebija tiesīga izveidot apvienoto Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomi un apstiprināt tās nolikumu. Šādā situācijā apvienotās promocijas padomes pieņemtie lēmumi attiecībā uz doktora zinātnisko grādu mākslas zinātnē atzīstami par neleģitīmiem,” skaidro IKVD. Tāpat LU apvienotās promocijas padomes sastāvā bija iekļauti tikai divi zinātnieki, lai gan nepieciešami ir pieci, kuriem ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības mākslas zinātnes nozarē.

LU nebija tiesīga pieņemt pretendentu dokumentus mākslas doktora zinātniskā grāda saņemšanai un virzīt jautājumu par promocijas darbu aizstāvēšanu. Augstskolas apvienotā promocijas padome nebija tiesīga pieņemt lēmumu par doktora zinātniskā grāda piešķiršanu mākslas zinātnē un izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus par mākslas zinātnes doktora zinātniskā grāda iegūšanu. Turklāt atsevišķi noteiktie promocijas darbu recenzenti nebija attiecīgās zinātnes apakšnozares eksperti, klāsta kvalitātes dienests.

IKVD uzdeva LU izvērtēt apvienotās promocijas padomes mākslas zinātnē izveides un darbības likumību, konkrētām personām izsniegto diplomu tiesiskumu un iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un zinātniskās darbības vadības efektivitāti attiecībā uz promocijas procesa norisi mākslas zinātnē un sagaida atbilstošu rīcību.

Kvalitātes dienests nevarot sākt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā pret LU rektoru Mārci Auziņu par valsts atzītu izglītības dokumentu izsniegšanas kārtības pārkāpšanu, jo kopš pēdējā doktora diploma mākslas zinātnē izsniegšanas ir pagājuši vairāk nekā seši mēneši un ir iestājies administratīvā pārkāpuma noilgums.

Vienlaikus LU sniegtā informācija un uzrādītie dokumenti liecina, ka apvienotā promocijas padome mākslas zinātnes doktora zinātniskā grāda piešķiršanas procesā, izņemot to, ka tā nebija saņēmusi attiecīgo deleģējumu, faktiski ir piemērojusi Ministru kabineta noteikumos “Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” noteikto doktora zinātniskā grāda piešķiršanas kārtību un kritērijus.

LU iepriekš norādīja, ka pēc studiju virzienu akreditācijas šā gada maijā un jūnijā LU nedrīkst piešķirt doktora grādu mākslā, jo tas nav iekļauts akreditācijas lapā. Ja IZM pēc augstskolas lūguma iekļaus arī mākslas doktora grāda piešķiršanu šajos dokumentos, LU atkal to piešķirs.

LU patlaban ir apturējusi 2013.gada pavasarī sākto promocijas procesu un atcēla 2013.gadā 17.septembrī paredzēto promocijas darba aizstāvēšanu Zanei Radzobei par tēmu “Alvja Hermaņa režija: tradīcijas un novatorisms”.

Augstskolas zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks pirms iepazīšanās ar IKVD lēmumu pauda, ka rodoties iespaids, ka dienests nav izvērtējis akreditēto doktora studiju programmu saistību ar promocijas rezultātā piešķiramo grādu nosaukumiem. “Šobrīd liekas, ka IKVD atzinums mēģina uzvelt universitātei atbildību par Izglītības un zinātnes ministrijai kopš 2006.gada Zinātniskās darbības likumā paredzēto, bet neizpildīto uzdevumu – izstrādāt doktora zinātniskā grāda nomenklatūru,” sacīja Muižnieks.

Viņš akcentēja, ka LU rīcība, piešķirot doktora grādus, vienmēr ir bijusi zinātniski pamatota, atklāta un likumīga. Tāpat visas iesaistītās puses vienmēr ir bijušas informētas, sludinājumi par promociju publicēti, kā arī darbu aizstāvēšanas ir atklātas, bet visa dokumentācija iesniegta atbildīgajās iestādēs. Promocijas padomes uz katra darba aizstāvēšanu tiekot paplašinātas ar nozares un apakšnozares speciālistiem.

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+