Laukos
Politika

Dūklavs: Tiešmaksājumi arī nākotnē jāfinansē no ES budžeta0

Foto LETA

Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Briselē, turpinoties diskusijām par Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs atkārtoti norādīja, ka nākamajā periodā ir jāpabeidz tiešo maksājumu izlīdzināšana, lai dalībvalstu lauksaimnieki būtu līdzvērtīgās pozīcijās.

Šogad Latvijas lauksaimniekiem tiešie maksājumi ir tikai 56% apmērā no ES vidējā līmeņa.

“Vēlos uzsvērt, ka tiešmaksājumiem arī turpmāk ir jābūt pilnībā finansētiem no ES budžeta. Nedrīkst radīt situāciju, ka tiešmaksājumi tiktu līdzfinansēti no nacionālajiem budžetiem, jo tas viennozīmīgi radītu papildus nevienlīdzīgas konkurētspējas nosacījumus ES dalībvalstu lauksaimnieku starpā,” uzsvēra Dūklavs.

Zemkopības ministrs arī norādīja, ka nevajadzētu mainīt patlaban pastāvošo tiešmaksājumu struktūru, kas funkcionē labi un ir izprotama lauksaimniekiem. Taču sistēma ir jāvienkāršo, turklāt tiešmaksājumi jāfokusē uz tiem atbalsta pretendentiem, kam lauksaimnieciskā ražošana ir galvenais ienākumu avots.

“Sniedzot dalībvalstīm lielāku brīvību lauku attīstības politikas īstenošanā, spēsim efektīvāk veicināt lauku attīstību, radīt jaunas darba vietas un attīstīt lauku ekonomiku. “Ļoti pozitīvi skatāmies uz Eiropas Komisijas centieniem lauku attīstības politikas vienkāršošanā un lielākas elastības nodrošināšanā dalībvalstīm,” sacīja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Jau ziņots, ka ES dalībvalstu ministri turpina diskutēt par EK pērn gada nogalē publicēto paziņojumu “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne”, kurā definētas KLP prioritātes pēc 2020. gada – KLP modernizācija un vienkāršošana.

Tāpat ziņots, ka tiešmaksājumi Latvijas lauksaimniekiem 2015.gadā bija 55,34 eiro/ha, 2016.gadā – 67 eiro/ha, 2017.gadā – 76 eiro/ha, 2018.gadā – 85 eiro/ha,savukārt 2019.gadā tie būs 93 eiro.ha, bet 2020.gadā – 99 eiro/ha.

LA.lv