Latvijā
Izglītība

Dzejoļi simtgadei0

Foto – LETA

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, Rīgas skolēni aicināti piedalīties grāmatas “Skolas gaitu tautasdziesmas” veidošanā. Tajā plānots apkopot skolēnu radītus mūsdienīgus dzejas darbus latviešu tautasdziesmu formātā par kādu no šādām tēmām: mana apkaime, Rīga, Latvija; mana skola – es mācos; mans skolotājs; mani skolas draugi, starpbrīdis. Tāpēc ikviens galvaspilsētas skolu skolēns no 3. līdz 12. klasei aicināts piedalīties radošo darbu konkursā. Augstvērtīgākos dzejas sacerējumus apkopos minētajā grāmatā.

Konkursu rīko Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar biedrību “I did it”. Tā norise un grāmatas izdošana tiek finansēta no Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas pasākumu un projektu programmas līdzekļiem. Konkurss tiek organizēts, lai sekmētu bērnu un jauniešu lokālpatriotismu, piederību savai skolai un Rīgai kā Latvijas galvaspilsētai, kā arī lai aktualizētu latviešu tautasdziesmu žanru un vērtības skolu jauniešu vidū. Radot dzejas darbus par sev aktuālām tēmām, skolēni arī pētīs tautasdziesmas un, cerams, apjautīs to nozīmi mūsdienās.

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa atrodama tīmekļa vietnē “www.e-skola.lv”. Darbi jāiesniedz līdz 21. maijam. Tie iesniedzami papīra formātā, elektroniski vai pievienojot tos “Facebook” vietnei “www.facebook.com/skolasgaitutautasdziesmas/”. Jaunie dzejnieki sacentīsies trīs dažādās vecuma grupās. No katras izglītības iestādes var iesniegt neierobežotu dzejojumu skaitu un arī katrs dalībnieks drīkst iesniegt vairākus darbus.

Papildu informāciju par konkursa norisi var saņemt, sazinoties ar RD IKSD Jaunatnes nodaļas vadītāju Dmitriju Zverevu pa tālruni 67181499 vai e-pastu: dmitrijs.zverevs@riga.lv.

LA.lv