Ekonomika
Īpašums

Dzīvokļi arī reemigrantu ģimenēm. Top jauni valsts atbalsta noteikumi6


Nekustamā īpašuma attīstītāja “Bonava Latvija” jaunākā dzīvojamā māja Rīgā, Zasulauka ielā 13. Līdz gada beigām attīstītājs plāno pabeigt 250 jaunus dzīvokļus.
Nekustamā īpašuma attīstītāja “Bonava Latvija” jaunākā dzīvojamā māja Rīgā, Zasulauka ielā 13. Līdz gada beigām attīstītājs plāno pabeigt 250 jaunus dzīvokļus.
Publicitātes foto

Jaunajām ģimenēm ar bērniem, kuras, izmantojot valsts atbalstu, gribētu aizņemties naudu bankā jau uzcelta mājokļa iegādei vai jauna celtniecībai, vairs neprasīs deklarēt vai reģistrēt savu dzīvesvietu Latvijā. Turklāt ģimenēm vismaz ar četriem bērniem galvojuma apmēru palielinās līdz 30%.

To paredz Ekonomikas ministrijā sagatavotie un augusta vidū valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai.

Kā zināms, pašlaik ģimenes piederīgais, kurš pastāvīgi dzīvo un strādā ārzemēs un kura apgādībā ir vismaz viens bērns, nevar pieteikties šim valsts atbalstam. Ekonomikas ministrijā cer, ka šā ierobežojuma atcelšana veicinās ārzemēs dzīvojošo vēlmi atgriezties Latvijā, lai izmantotu šo valsts atbalstu dzīvojamās mājas iegādei vai būvniecībai.

Šis valsts atbalsts jaunajām ģimenēm ar bērniem nozīmē to, ka par valsts galvojuma tiesu samazinās banku prasītās pirmās iemaksas apmērs, kas bieži tām ir nepārvarams šķērslis aizdevuma saņemšanai. Tas gan nenozīmē, ka ģimenei samazinās aizdevuma kopsumma – tā kopā ar procentiem tik un tā jāatmaksā tai komercbankai, kas izsniegusi šo aizdevumu. Valsts galvojums turklāt ir spēkā tikai tad, ja jaunā ģimene, nespēdama maksāt kredītu, pieteikusies maksātnespējai.

Atšķirībā no pašlaik spēkā esošajiem noteikumiem grozījumos paredzēts arī palielināt galvojuma apmēru ģimenēm ar četriem un vairāk bērniem, kā arī ņemt vērā to, ka ģimenēm gaidāms pieaugums. Galvojumus ģimenēm izsniegtu Latvijas Attīstības finanšu institūcija “Alatum” ar noteikumu, ka mājokļa iegādei vai jauna būvniecībai izdevumi nepārsniedz 200 000 eiro un ar galvojuma termiņu līdz 10 gadiem.

Ja atbilstoši bērnu skaitam ģimene vienreiz jau būs saņēmusi galvojumu un ja pēc tā saņemšanas būs pieaudzis apgādībā esošu un kopā dzīvojošu bērnu skaits vai būs iestājusies grūtniecība, tad tai būs tiesības saņemt šo galvojumu otrreiz, ņemot vērā jaunos apstākļus. Noteikumi gan neparedz izsniegt vienai ģimenei vairāk par diviem galvojumiem.

Iegādājoties mājokli vai būvējot jaunu, vietējās pašvaldības var sniegt palīdzību to saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā, pilnībā vai daļēji sedzot kredītprocentu maksājumus. Šo palīdzību var saņemt persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, kā arī īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņi dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un ir to lietojuši līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.

 

“ALTUM” mājokļu garantiju programma

* Līdz 2018. gada 20. augustam Latvijas Attīstības finanšu institūcija “Altum” mājokļu garantiju programmas ietvaros galvojumus jeb garantijas izmantojušas 9184 ģimenes ar bērniem 64,4 miljonu eiro apmērā.

* Vidējā garantija – ap 7000 eiro.

* Kopējais hipotekāro aizdevumu apjoms, kas bankās piešķirts ar “Altum” garantiju, jau sasniedzis 574 miljonus eiro. Vidējais aizdevuma apmērs bankās – 62 500 eiro.

* Galvojuma apmērs atkarīgs no bērnu skaita ģimenē:

* 10% no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 10 000 eiro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens bērns;

* līdz 15%, bet ne mazāk kā 10% no aizdevuma summas un ne vairāk kā 15 000 eiro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens bērns un ir iestājusies grūtniecība;

* līdz 20%, bet ne mazāk kā 10% no aizdevuma summas un ne vairāk kā 20 000 eiro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs bērni, vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni un ir iestājusies grūtniecība;

* līdz 30%, bet ne mazāk kā 10% no aizdevuma summas un ne vairāk kā 30 000 eiro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir četri un vairāk bērni, vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs bērni un ir iestājusies grūtniecība.

* Ģimenēs, kurām garantijas piešķirtas, pašlaik ir 13 250 bērni. Lielākā daļa – 62% no visiem galvojumiem – piešķirti ģimenēm ar vienu bērnu, 32% ģimenēm ar diviem bērniem, savukārt 6% ir piešķirti mājokļa iegādei ģimenēm ar trim vai vairāk bērniem.

* Līdz 2018. gada februārim uz šo atbalstu varēja pretendēt, ja ģimenē auga nepilngadīgi bērni līdz 18 gadu vecumam. Bet no šā gada 1. marta atbalsta saņēmēju loks paplašināts – var pretendēt, ja apgādībā ir bērni līdz 24 gadiem.

* Līdz šim atbalsts piešķirts 24 ģimenēm, kurās aug 4 bērni, kā arī trim ģimenēm ar 5 bērniem. Vienpadsmit četru bērnu ģimenes dzīvo Rīgā, pārējās ir no Jelgavas, Stopiņu, Tukuma, Ogres, Ropažu, Garkalnes, Ventspils, Babītes, Ikšķiles, Beverīnas novadiem. Starp piecu bērnu ģimenēm pa vienai ir no Rīgas, Saulkrastiem un Salaspils.

 

LA.lv