Uncategorized

Elektrību atslēgt nedrīkst 0

Man pieder privātmāja. Viens no īrniekiem ir noslēdzis līgumu ar “Latvenergo”. Es kā īpašnieks gribētu, lai līgumu “Latvenergo” noslēgtu ar mani, nevis ar īrnieku, taču “Latvenergo” atsakās lauzt tagadējo līgumu. Īrnieks manā mājā ir deklarējis pastāvīgo dzīvesvietu. Un kā būtu, ja es kā īpašnieks vispār atteiktos no “Latvenergo” pakalpojumiem?

Vai man kā īpašniekam ir tiesības prasīt, lai “Latvenergo” atslēdz savas elektroietaises, jo es nevēlos saņemt pakalpojumu? Ja kāds izsaka vēlmi lietot elektrību svešā īpašumā, kāpēc netiek ņemta vērā mana prasība atslēgt elektrību, ja līdzšinējais līguma slēdzējs iebilst? 
Fricis, namīpašnieks

 

 

Patiešām, ja līdzšinējais līguma slēdzējs savlaicīgi maksā par patērēto elektrību, nezog to un nav veicis citus pārkāpumus, uzņēmumam “Latvenergo” nav nekāda tiesiska pamata lauzt noslēgto līgumu un atslēgt elektrību. Elektrību uzņēmums atslēdz arī tad, ja līguma slēdzējs ir miris un viņa mantinieki līgumu nav pārslēguši.

“Latvenergo” klientu servisā paskaidroja, ka, saņemot iesniegumu par jauna līguma noslēgšanu, “Latvenergo” par to informē klientu, ar kuru noslēgts pašreizējais līgums. Ja klients nepiekrīt līguma laušanai, uzņēmums vienpusēji to darīt nevar. Ja īrniekam ir īres līgums, tas ir likumīgs pamats saglabāt ar viņu noslēgto līgumu par elektrības piegādi.

Namīpašniekam nav pamata uztraukties. Piemēram, ja elektrības lietotājam radīsies parāds par patērēto elektrību, “Latvenergo” to piedzīs no viņa, nevis no mājas īpašnieka. Parāds ir konkrētai personai, nevis dzīvoklim vai mājai.

Toties, ja mājas īpašniekam ir nodoms atbrīvoties no īrnieka, padarot viņa dzīvi neciešamu, tostarp atslēdzot elektrību, tad skaidri jāsaka, ka mēs šādas darbības neatbalstām un nekādi palīdzēt nevaram. Cilvēku no dzīvokļa vai mājas piespiedu kārtā var izlikt tikai tiesu izpildītājs un tikai tad, ja ir tiesas spriedums.

 

LA.lv