Praktiski
Mājas

Elektriskās plīts pieslēgšana: ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēts elektriķis0

Foto – Shutterstock

Nopirkām jaunu elektrisko plīti Madonā, taču bijām ļoti pārsteigti, ka pieslēguma vadi tagad jāpērk pašiem un vēl jāizsauc arī elektriķis, kas to izdara. Kāpēc tagad tāda kārtība, kas ir ļoti neērta pircējiem? ITA BALVU NOVADĀ

Izpētot dažādu elektriskās plīts ražotāju norādījumus, jāsecina, ka pilnīgi visi apgalvo – ierīce jāuzstāda kvalificētam elektriķim, ievērojot ražotāja instrukcijas. Tā nav nesen ieviesta kārtība, tā tas bijis vienmēr. Elektriskā plīts ir droša lietošanā tikai tad, ja pareizi pievienota saskaņā ar elektriskās drošības norādījumiem efektīvi sazemētai sistēmai. Kabeļa, standarta kontaktdakšas, vairākpolu ķēdes pārtraucēja parametriem jāatbilst ražotāja norādītajai slodzei (var iepazīties uz plīts informatīvās plāksnes). Pievienojot kabeli tieši enerģijas padeves avotam, starp ierīci un enerģijas padevi jāuzstāda vairākpolu ķēdes pārtraucējs (sazemējumu ar ķēdes pārtraucēju pārtraukt nedrīkst). Nedrīkst izmantot pārejas, adapterus vai paralēlos slēgumus, jo tie var izraisīt uzskaršanu vai degšanu. Padeves kabelis jānovieto tā, lai temperatūra nevienā vietā nepārsniegtu +50 °C. Pirms savienojumu izveidošanas ieteicams pārliecināties, ka ierobežošanas vārsts un mājas sistēma spēj nodrošināt ierīces slodzi. AS “Sadales tīkls” elektromontieri ikdienā novērojuši – iegādājoties jaunas elektroiekārtas, nereti veidojas situācija, kad, saslēdzot visas elektroiekārtas kopā, kontaktligzdas un elektrotīkls tiek pārslogots, kas savukārt var izraisīt elektrības vadu vai elektroiekārtu aizdegšanos. Tādēļ pirms elektroiekārtu (tajā skaitā arī plīts) pievienošanas elektrotīklam ir jāpārbauda, cik un kurās vietās kontaktligzdas izvietotas, kāds ir kopējais noslogojums. Visas šīs darbības nespeciālists var arī nezināt.

A/s “Sadales tīkls” preses sekretāre Tatjana Smirnova informēja, ka uzņēmums regulāri reģistrē elektrotraumu gadījumus, kurus izraisa neuzmanīga un neapdomīga rīcība. Tāpēc, rūpējoties par savu un līdzcilvēku drošību, ar elektrību saistītus darbus, piemēram, kontaktligzdu nomaiņu vai jaunu kontaktligzdu ierīkošanu, elektrisko ierīču, to skaitā minētās elektriskās plītiņas uzstādīšanu un pieslēgšanu ieteicams uzticēt sertificētam speciālistam. Informāciju par elektrospeciālistiem un elektroenerģētikas uzņēmumiem, kas piedāvā sertificētu elektrospeciālistu pakalpojumus, var iegūt Latvijas Elektriķu brālības mājaslapā: www.leb.lv un Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas mājaslapā: www.bleea.lv.

UZZIŅA

Pēc cenrāža elektriskās plīts uzstādīšana maksā 40–50 eiro.

LA.lv