Uncategorized

ES komisārs saistībā ar dramatisko situāciju Latvijas laukos zemniekiem sola atkāpes nosacījumu izpildē0

Foto – Zemkopības ministrija

Saistībā ar smago situāciju, kas Latvijā izveidojusies plūdu skartajās teritorijās, Eiropas Komisija (EK) izvērtēs nosacījumus un iespējas par atkāpju piemērošanu, kas attiecas konkrēti uz zaļināšanas prasībām, kultūraugu dažādošanu un citu nosacījumu izpildi.

Tā šodien tikšanās laikā ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu informēja Eiropas Savienības (ES) lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans.

Tikšanās laikā Dūklavs ES komisāru informēja par kritisko situāciju, kurā nonākuši daudzi lauksaimnieki pēc augusta un septembra ilgstošajām lietavām Latgalē, Vidzemē un Sēlijā, kas izpostījušas ražu un nodarījušas zemniekiem lielus finansiālos zaudējumus. Lietavu nodarītie postījumi ir visaptveroši un ar tālejošām postošām sekām. Iznīcināta šā gada raža, un zemes turpmāka apstrādāšana apstājusies. Ārkārtējā situācijā nonākušie Latvijas lauksaimnieki cieš lielus zaudējumus un nebūs spējīgi izpildīt uzņemtās finansiālās saistības.

“Īpaši jāuzsver, ka ārkārtas situācijā ir nonākuši lauksaimnieki, kuri ilgstoši, jau kopš Krievijas embargo, saskaras ar finanšu grūtībām. Plūdi ievērojami pasliktina jau tā finansiāli sarežģīto situāciju. Lauksaimniekiem vajadzētu paļauties uz tiešajiem maksājumiem kā garantētu ienākumu, tomēr mūsu zemniekiem tiešie maksājumi ir tik zemi, ka tie esošo situāciju neuzlabo,” sarunā uzsvēra Dūklavs.

Zemkopības ministrs un ES lauksaimniecības komisārs vienojās par tūlītējiem risinājumiem, kas jāveic, lai atvieglotu situāciju lauksaimniekiem plūdu skartajās teritorijās.

Tāpat abu amatpersonu sarunā tika akcentēts, ka saistībā ar ES kopējo lauksaimniecības politiku jāpanāk vienlīdzīgu atbalstu visiem ES lauksaimniekiem

Latvijai ir svarīgi, lai arī pēc 2020. gada, neraugoties uz ES priekšā stāvošajiem izaicinājumiem, t.sk. ‘Brexit’, bēgļu migrāciju, drošības politiku u.c., saglabātos spēcīga ES Kopējā lauksaimniecības politika ar atbilstošu finansējumu.

“Latvija ar lielām cerībām skatās uz finansējuma izlīdzināšanu, lai būtu nodrošināti vienlīdzīgi konkurētspējas nosacījumi visu ES dalībvalstu zemniekiem. Tiešo maksājumu izlīdzināšana nodrošinās Latvijas lauksaimnieku konkurētspēju. Maksājumu izlīdzināšanas procesam, sasniedzot ES vidējo tiešo maksājumu līmeni, ir jānoslēdzas pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā nākamajā ES daudzgadu budžeta 2021.-2027. gadam periodā,” uzsvēra zemkopības ministrs.

ES komisārs sarunā atzina, ka ir nepieciešama spēcīga un mūsdienīga kopējās lauksaimniecības politika ar pietiekamu finansēju, lai iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu pārtiku, tīru un sakoptu vidi, bioloģisko daudzveidību lauksaimniecībā un apdzīvotus laukus nākotnē.

Zemkopības ministrs un ES komisārs pārrunāja arī ar Āfrikas cūku mēri saistīto problēmu risināšanu. Ministrs informēja, ka Latvija patlaban atbildīgi īsteno noteiktos biodrošības pasākumus slimības izplatības ierobežošanā. Nepieciešams vēl vairāk stiprināt biodrošības pasākumus cūkkopības saimniecībās, un tam vajadzīgs papildu ES finansējums. Sarunas laikā ministrs aicināja rast ES finansējumu, lai veiktu biodrošības pasākumu stiprināšanu visās cūkkopības saimniecībās.

LA.lv