Latvijā
Sabiedrība

Esam iepazinuši prostitūtu dzīvesstāstus: “Papardes zieds” par jauno nozares regulējumu 1

Foto – Shutterstock

Nevaram mūsu sastaptās sievietes tikai nosodīt, katrai no viņām ir savs dzīves stāsts, savs sākums iesaistei prostitūcijā. Un daudzām ir vēlme dzīvot citādi, bet nav prasmju kaut ko savā dzīvē mainīt, atzīst biedrībā “Papardes zieds” (PZ), kas īstenojusi vairākus projektus darbā ar sievietēm.

Nozarē briest pārmaiņas, ir izstrādāts Prostitūcijas ierobežošanas likumprojekts, par ko intervijā “Seksu ļaus pārdot pēc 25. Vai valsts, iekasējot nodokli no ielasmeitām, nekļūst par suteneri?” iepriekš “Latvijas Avīzei” stāstīja Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietnieks Dimitrijs Trofimovs.

Darba grupā pie regulējuma strādāja arī “Papardes zieds”, kas 25 gadu slieksnim nepiekrīt. Nav ņemti vērā arī citi biedrības priekšlikumi. Portāls “la.lv” lūdza komentāru biedrībai par likumprojektu. Raksta autore ir Inga Upmace, sabiedrības veselības ārste, biedrības “Papardes zieds” HIV/AIDS eksperte.

“Biedrība “Papardes zieds” laika periodā no 2012. līdz 2015.gadam ieviesa vairākus projektus Latvijā HIV un seksuāli transmisīvo infekciju (sifiliss, gonoreja, hlamīdiju infekcija u.c.) izplatības mazināšanai to sieviešu vidū, kuras sniedz seksuālus pakalpojumus. Tā esam iepazinuši šo sieviešu dzīvesstāstus, pētījuši pastāvošos riskus, satikuši profesionālus un atsaucīgus sociālos darbiniekus, ārstus, vidējo medicīnas personālu, kas gatavi par šīm sievietēm rūpēties un viņām palīdzēt. Projektu ieviešanas laikā esam sadarbojušies ar citām sabiedriskajām organizācijām. Nevaram mūsu sastaptās sievietes tikai nosodīt, katrai no viņām ir savs dzīves stāsts, savs sākums iesaistei prostitūcijā. Un daudzām ir vēlme dzīvot citādi, bet nav prasmju kaut ko savā dzīvē mainīt.

Šo gadu laikā, pastāvot it kā vienam un tam pašam regulējumam (2008.gada Ministru kabineta noteikumi par prostitūcijas ierobežošanu), Rīgā ir mainījusies uzraugošo institūciju (policijas) attieksme pret prostitūcijā iesaistītajām sievietēm, viņu darbību sākot vairāk regulēt. Sabiedrība to izjūt kā atvieglojumu – nav vairs ,”Čaka ielas meiteņu” un pie viņām piestājušu automašīnu, bet tie, kuri strādā infekciju profilaksē – to redz kā patiesu šķērsli piekļūt mērķa grupai, kura aizvien dziļāk iet “pagrīdē”. NVO, lai kā vēlētos, nevar piekļūt tām pakalpojumu sniedzējām, kuras strādā savos vai nomas dzīvokļos. Bet šī ir augstam infekciju izplatīšanās riskam pakļauta sabiedrības grupa (biedrības ,”Papardes zieds” 2012.gada Eiropas pētījuma dati: HIV izplatība 22%, hepatīts B 47%, hepatīts C 58%, sifiliss -23%), ar kuru ir jāturpina strādāt, lai infekcijas tiktu laikus atklātas, ārstētas un neizplatītos tālāk…

Par likumu

Biedrība  “Papardes zieds” bija viena no tām nevalstiskajām organizācijām, kuras Iekšlietu ministrija aicināja strādāt darba grupā, lai nepilnu divu gadu laikā MK noteikumu vietā izveidotu prostitūciju regulējošu likumu. Likums joprojām ir projekta stadijā, bet ar noteiktu virzību uz priekšu. Ja jārunā par darba organizēšanu, manuprāt, Iekšlietu ministrijas darbs tik tiešām ir uzteicams kā pozitīvs piemērs pretēju viedokļu uzklausīšanai, kopējas domas virzīšanai, profesionālai argumentēšanai un darba grupas vadīšanai. Ir skaidrs, ka, izvēloties ceļu, ka prostitūcija Latvijā tiek regulēta, regulējums ir nepieciešams.

Vai likums palīdzēs uzlabot situāciju kopumā un situāciju profilakses pieejamībai mērķa grupā? Uz otro jautājumu jāatbild vairāk noliedzoši, ja nu vienīgi atvieglos piekļuvi tām sievietēm, kas jau būs iesaistījušās rehabilitācijas programmās, kas tiek paralēli veidotas un ir kopumā apsveicams solis (ar šo nodarbojas Labklājības ministrija). Joprojām paliks neredzamā “aizberga zemūdens daļa”, un šobrīd ir grūti spriest, kā mūsu biedrība varētu turpmāk profilakses darbā un risku izpēti. Valstij būtu jāapzina HIV izplatība visās augsta riska grupās, arī šajā, un NVO ir tie, kam ir iestrādes, bet piekļuve šobrīd mazinājusies.

Darba grupā diskutētais

Darba grupa piekrita, ka likumā vārds seksuālais “pakalpojums” tiek aizstāts ar terminu “seksuālas darbības par atlīdzību”. Domāju, ka joprojām termins ,”seksuālais pakalpojums” un ,”seksuālo pakalpojumu sniedzējs” turpinās eksistēt. 

Likuma tapšanas gaitā diskusijas smagākais jautājums bija prostitūcijā iesaistītās personas vecuma cenzs. Uzskatām, ka jautājums netika atrisināts. PZ daļēji piekrita tā paaugstināšanai no 18 uz 21 gadu (dažs šai vecumā vēl mācās vidusskolā, vēsturiski 21 gads ir pilngadība) , taču beigās tika iestrādāta norma 25 gadi, kas, mūsuprāt, nav pamatojama ar likuma anotācijā iekļauto skaidrojumu. Kāpēc ne 23 vai 27 gadi? 30 gadi? Morālais nobriedums katram iestājas savā laikā, arī anotācijā teikts ,”no 21-25 gadiem”. Mūsu iepriekš pieminētā pētījuma laikā iegūtā informācija liecina, ka daudzas sievietes prostitūcijā iesaistās vēl pirms 18 gadiem, atbildību nes un sodu par nepilngadīgas personas seksuālu izmantošanu tad saņem (būtu jāsaņem) tas, kurš šo nepilngadīgo izmanto. Ar to viss ir loģisks un skaidrs. Par gadus ierobežojošo slieksni ieteicām papētīt citu valstu praksi, tā arī neuzzinājām, kurā vēl valstī būtu šāds 25 gadu slieksnis… 25 gadu slieksnim iebilst arī biedrība ,,Dia+Logs”.

Netika ņemti vērā arī mūsu iebildumi par 100 m attāluma normas svītrošanu (dzīvoklim, kurā tiek sniegti prostitūtas pakalpojumi, jāatrodas ne tuvāk par 100 m no izglītības iestādes, kulta celtnēm, kā baznīcas), kas nešķiet loģisks likuma pants, jo seksuālās darbības jau notiek iekštelpās un tai nav tiešas sasaistes ar apkārtni.

Toties, atsaucoties uz ANO Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību un prostitūcijas ekspluatēšanu no trešo personu puses, kas nosaka, ka valstis apņemas atzīt par spēkā neesošiem jebkuru normatīvo aktu noteikumus, kas paredz prostitūtu vai personu, kas varētu nodarboties ar prostitūciju, reģistrāciju vai uzraudzību, vai arī uzliek par pienākumu šīm personām reģistrēties vai uzrādīt īpašus dokumentus, likuma projektā tika svītrota iepriekšējos noteikumos ieviestā pretrunīgā norma obligāti reģistrēties kā prostitūcijas pakalpojumu sniedzējam, un regulāri pārbaudīt veselību arī uz Latvijā un pat pasaulē neaktuālām slimībām, kā, piem., lepru. Par seksuāli transmisīvo infekciju izplatīšanu tiks piemērots administratīvs sods, tātad – likumsakarīgi, ka katras personas pienākums ir veikt veselības pārbaudi un ārstēties nepieciešamības gadījumā. Šīs normas regulējuma maiņa mazina arī tās iepriekšējo deklaratīvo interpretāciju.

Saistītie raksti

Pozitīvi vērtējam, ka likumā vairāk uzmanības ir pievērsts interneta vides (reklāmas) uzraudzībai un aizliegumam piedāvāt vai veicināt seksuālās darbības par maksu sabiedriskās vietās, par ko atbildīgs komersants.

Likumprojekta virzība

Līdz likuma projekta finalizēšanai atlicis pavisam nedaudz. Kāds tas būs finālā, rādīs laiks un darba grupas lēmumi. Bet kopumā tā ir bijusi tiešām laba pieredze strādāt kopā ar ministriju, valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

 

LA.lv