Ekonomika
Bizness

FKTK: Bankai “ABLV” nav noteikti darbības ierobežojumi2


FKTK
FKTK
FKTK

Pēc ASV Valsts kases departamenta “FinCEN” jeb Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas paziņojuma par situāciju saistībā ar nopietnām bažām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Latvijas komercbankā “ABLV Bank”, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir nodrošinājusi nepieciešamās uzraudzības darbības sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku (ECB), kā arī veikusi no ASV iegūtās informācijas analīzi. FKTK priekšsēdētājs Pēteris Putniņš apliecina, ka “ABLV Bank” kapitāla pietiekamība un likviditāte joprojām ir augstā līmenī, un no FKTK puses bankai nav noteikti jebkādi darbības ierobežojumi, tā portālu “La.lv” informēja FKTK komunikācijas daļas vadītāja Ieva Upleja.

“Pamatjautājums, kas bankai tagad jārisina, un kur cenšamies iespēju robežās līdzēt, lai tā iespējamā izolācija, kurā banka varētu nokļūt pēc šāda paziņojuma, tiktu ātrāk pārvarēta un būtu ar pēc iespējas mazāku ietekmi uz Latvijas finanšu sektoru. Mūsu uzdevums ir rūpēties par to, lai tiktu ievēroti visi normatīvie rādītāji, lai banka būtu spējīga gan ar savu infrastruktūru, gan ar saviem līdzekļiem nodrošināt savu saistību izpildi pret klientiem.”

Notiekošais bankā – vēsturiskā mantojuma atbalss

Putniņš tāpat norāda, ka “visi signāli” ir jāpārbauda, pirms izdarīt secinājumus un veikt zināmas darbības.

“Šobrīd ir notikusi apstākļu noskaidrošana, un tiek nodrošināta situācijas stabilizācija. Banku uzrauga loma nav tikai represijas. Mūsu pamatuzdevums ir stabilitāte un noguldītāju interešu aizsardzība. Jāsaka, ka ABLV uzraudzība no FKTK puses ir bijusi ļoti cieša tieši pēdējos gados, tāpēc neesam nekādā pārsteiguma stāvoklī. Tas, ka Latvijā joprojām pastāv AML problēmas, nav noliedzams. Tomēr pēdējos divos gadus no FKTK puses ir veikts ļoti liels korektīvais darbs šajā bankā. Sodi par attiecīgajiem pārkāpumiem ABLV bankai ir bijuši lielākie nekā līdz šim jebkad Latvijā. Ieguldījumi, ko esam prasījuši šīs bankas iekšējās kontroles sistēmu uzlabošanai, kopsummā ir gandrīz 20 miljoni eiro. Un pirmā vienošanās ar banku par nepilnību novēršanu ir izpildīta. Tāda sadarbības precedenta iepriekš nav bijis. Tas, kas ir noticis šogad, tā lielā mērā ir pagātne, kas ļoti ietekmējusi bankas pašreizējo likteni. Tā ir vēsturiskā mantojuma atbalss. To vienmēr bankām atgādinām – reputācijas risks šādos gadījumos transformējas konkrētā materiālā riskā. Tas mums visiem ir jāņem vērā.”

60  dienās bankai jādod atbildi

FKTK papildus informē, ka “ABLV Bank” šobrīd nodrošina atbilstošu saziņu ar paziņojuma autoriem un ir atbildīga par turpmāko risinājumu vadību šajā lietā. ASV Valsts kases departamenta izdotais grozījumu priekšlikums nosaka, ka bankai ir tiesības 60 dienu laikā izteikt viedokli ASV pusei par šo paziņojumu, un šis termiņš ir jāņem vērā. Putniņš uzsver: “Ikvienam ir tiesības uz savu interešu aizstāvību. Šajā brīdī nevajadzētu saasināt situāciju un zīmēt melnākos scenārijus. Aicinu banku sniegt medijiem un klientiem iespējami plašu informāciju par galveno šā brīža risku mazināšanu un situācijas stabilizēšanos.”

Kā norādījusi ASV puse minētā paziņojuma pamatojuma dokumentos, FKTK pēdējos divos gados ir nodrošinājusi virkni nozīmīgu pasākumu, lai reformētu Latvijas ietvaru šīs jomas sakārtošanā, un arī sekojusi rekomendāciju izpildes gaitai banku sektorā.

Saistītie raksti

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš:”Šis darbs tiks turpināts, jo jebkuras bažas par mūsu finanšu sektora reputāciju ir jākliedē. Problēmas mums ir bijušas, tas mums jāatzīst. Par visiem zināmām t.s. mezgla situācijām, mūsu iestādes viedoklis regulāri ir pausts, t.sk. piemērojot naudas sodus un cita veida sankcijas Latvijas bankām. Priekšā vēl garš ceļš ejams, un tas, ka bez konstatēto trūkumu plānveida novēršanas arī ārvalstu klientu bāzes pārskatīšana turpināsies, tas ir pilnīgi skaidrs visiem sektorā.”

Uz jautājumu par iespējamām bankas nelikumīgām darbībām saistībā ar kādu Latvijas amatpersonu ietekmēšanas mēģinājumiem, FKTK priekšsēdētājs Pēters šodien medijiem sacīja: “Mūsu iestādē nav nekādas informācijas par šādām lietām. Ja runājam par mūsu organizāciju, par FKTK – šādas problēmas šeit nav. Pierādījums tam ir rindkopa “FinCEN” ziņojuma pamatojumā par FKTK darba novērtējumu pēdējo divu gadu laikā. Šis teksts ir apliecinājums tam, ka korupcijas risks FKTK nepastāv. Pretējā gadījumā šādas rindkopas te nebūtu.”

 

LA.lv