Ekonomika
Nauda

FKTK izsaka brīdinājumu AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams” 16


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Pēteris Putniņš
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Pēteris Putniņš
Foto – LETA

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu izteikt brīdinājumu AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, jo nav laicīgi publiskots gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu un FKTK nav iesniegts zvērināta revidenta sagatavotā ziņojuma apdrošināšanas sabiedrībai noraksts par 2016. gadu, portālu LA.lv informēja FKTK.

FKTK norāda, ka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā noteiktā kārtība paredz, ka apdrošināšanas sabiedrībām minētā informācija jāpublisko un noraksts jāiesniedz FKTK ne vēlāk kā līdz 2017. gada 15. maijam.

Ņemot vērā, ka AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams” ir informējusi un sniegusi skaidrojumus FKTK par apstākļiem, kāpēc radies noteiktā publiskošanas un iesniegšanas termiņa kavējums, FKTK padomes ieskatā šajā situācijā ir samērīgi izteikt brīdinājumu.

AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams” vadība FKTK ir apliecinājusi, ka tās gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par 2016. gadu tiks iesniegts līdz 2017. gada 15. septembrim.

Atbilstoši Administratīvā procesa likumam AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams” var apstrīdēt FKTK pieņemto lēmumu, viena mēneša laikā iesniedzot pieteikumu Administratīvajā apgabaltiesā.

LA.lv