Ekonomika
Bizness

FOTO: Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmums “HansaMatrix” saņem 10 miljonu eiro finansējumu no EIB0


HansaMatrix” valdes priekšsēdētājs Ilmārs Osmanis (no kreisš), Eiropas Investīciju bankas viceprezidents Aleksandrs Stubs, Eiropas Komisijas ekonomists Mārtiņš Zemītis sarokojas pēc parakstītā aizdevuma līguma starp augsto tehnoloģiju uzņēmumu “HansaMatrix” un Eiropas Investīciju banku par 10 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu.
HansaMatrix” valdes priekšsēdētājs Ilmārs Osmanis (no kreisš), Eiropas Investīciju bankas viceprezidents Aleksandrs Stubs, Eiropas Komisijas ekonomists Mārtiņš Zemītis sarokojas pēc parakstītā aizdevuma līguma starp augsto tehnoloģiju uzņēmumu “HansaMatrix” un Eiropas Investīciju banku par 10 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Elektronisku sistēmu izstrādes un ražošanas uzņēmums “HansaMatrix” ar Junkera plāna atbalstu no Eiropas Investīciju bankas (EIB) saņem finansējumu 10 miljonu eiro apmērā.

Šis ir pirmais finansējums privātam uzņēmumam Latvijā, ko sniedz “Junkera plāna” centrālā elementa, Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF), ietvaros.

Ar finansējumu tiks atbalstīts “HansaMatrix” investīciju plāns, kas paredzēts ražošanas jaudas palielināšanai un pētniecības, izstrādes un inovāciju veicināšanai, lai attīstītu uzņēmuma pakalpojumus.

EIB ir parakstījusi 10 miljonu eiro vērtu finansēšanas līgumu ar AS “HansaMatrix” no Latvijas, lai paplašinātu tās ražošanas jaudu un izveidotu vispusīgāku darījumdarbības modeli.

Šo mehānismu padara iespējamu Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) — Investīciju plāna Eiropai centrālais elements —, un to sākotnējā posmā ir atbalstījusi Latvijas attīstības finanšu institūcija “Altum”.

Ar šo finansējumu tiks atbalstīta “HansaMatrix” pašreizējā izaugsmes stratēģija un pašlaik notiekošā pāreja no ražošanas uz pilna pakalpojumu klāsta nodrošināšanu, tostarp projektēšanu, inženiertehniskajiem un pēcpārdošanas pakalpojumiem ar pievienoto vērtību.

Finansējums arī palīdzēs uzņēmumam uzlabot savas pētniecības un izstrādes darbības, kā arī panākt progresu tā 3D attēlu displeju tehnoloģijā “LighteSpace Technologies”. Visas investīcijas tiks veiktas Latvijā, uzņēmuma pašreizējās atrašanās vietās, proti, Rīgas apkārtnē, Pārogrē un Ventspilī.

EIB priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Stubs teica: “Šodien ir liela diena, jo mēs ar “Junkera plāna” atbalstu finansējam pirmo privātā sektora projektu Latvijā, kas, manuprāt, ir nozīmīgs signāls par pašreizējo tirgu un arī signāls šim tirgum.”

“Runājot par Eiropas investīciju banku, inovācijas jau krietnu laiku ir bijušas galvenā prioritāte, un ir lieliski, ka vēl viens augsto tehnoloģiju uzņēmums nāk no Baltijas valstīm.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis sacīja: “Esmu gandarīts, ka “Junkera plāna” finansējumu tagad saņem arī ražošanas nozares privātie uzņēmumi.”

“Ceru, ka arvien vairāk Latvijas uzņēmumu drīzumā sekos šim piemēram, jo Junkera plāns sniedz uzņēmumiem iespēju piekļūt tik ļoti nepieciešamajam finansējumam, laist tirgū jaunus produktus un paplašināt darbību ārpus saviem vietējiem tirgiem.”

“HansaMatrix” izpilddirektors Ilmārs Osmanis piebilda: “Mūsu ilgais ceļojums ar EIB komandu šodien tiek pabeigts ar šo izcilo pasākumu — finansēšanas līguma parakstīšanu.”

“Mēs lepojamies, ka EIB ir atzinusi mūs par inovatīvu uzņēmumu, kurā ir vērts investēt. Tas tika panākts visas “HansaMatrix” komandas motivācijas un katra komandas locekļa ieguldījuma rezultātā. Un šodien vēlos pateikties ikkatram “HansaMatrix” darbiniekam.”

Latvija pašlaik ieņem sesto vietu ES, ņemot vērā ESIF atraisītās investīcijas attiecībā pret IKP, un jau ir noslēgti vairāki darījumi ar finanšu starpniekiem vai valsts sektora iestādēm.

Šīs investīcijas ir pirmais ESIF finansējums korporatīvajam uzņēmumam valstī.

Paredzams, ka šis investīciju projekts veicinās Latvijas rūpniecības nozares turpmāko attīstību un kvalificētu darbvietu izveidi. Tā kā EIB finansējums var segt ne vairāk kā 50% no projekta, finansējums tiks papildināts ar AS “HansaMatrix” pašu kapitālu, komercbanku aizdevumiem un ES fondu dotācijām.

Konteksts

Eiropas Investīciju banka (EIB) ir Eiropas Savienības iestāde, kas pieder ES dalībvalstīm un sniedz ilgtermiņa aizdevumus. Tā piešķir ilgtermiņa finansējumu stabiliem ieguldījumiem un līdz ar to veicina ES politikas mērķu sasniegšanu.

Pēdējo piecu gadu laikā EIB ir piešķīrusi vairāk nekā 460 miljonus EUR Latvijas projektu finansēšanai, tostarp Rīgas tramvaja infrastruktūras un Latvijas Universitātes projektiem.

“HansaMatrix” ir Latvijas elektronikas ražošanas uzņēmums, kas darbojas inženiertehnisko risinājumu un elektronikas jomā. Uzņēmums projektē, ražo un montē elektroniskas iespiedshēmas plates (PCB) un citus elektroniskus komponentus datu tīkliem, rūpniecības ražojumiem, “lietu internetam” (IoT) un citiem lietojumiem.

“HansaMatrix” atrodas Rīgā, Ogrē un Ventspilī, un apkalpo Eiropas uzņēmumus, galvenokārt Baltijas valstīs un Ziemeļeiropā.

Investīciju plāns Eiropai pastiprina Eiropas investīcijas, lai radītu darbvietas un izaugsmi. Tas notiek, pilnvērtīgāk izmantojot jaunos un pašreizējos finanšu resursus, likvidējot šķēršļus investīcijām, izceļot investīciju projektu redzamību un nodrošinot tiem tehnisko palīdzību.

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) ir Junkera plāna galvenais elements. Tiek prognozēts, ka projekti un līgumi, kas apstiprināti finansēšanai ESIF ietvaros, mobilizēs investīcijas Eiropā vairāk nekā 360 miljardu eiro apmērā, ietvers investīcijas Latvijā 960 miljonu eiro apmērā un atbalstīs aptuveni 850 000 MVU visās 28 dalībvalstīs — tostarp 7300 MVU Latvijā.

Saistītie raksti

“Altums” ir Eiropas Investīciju bankas (EIB) konsultāciju punkts Latvijā, kura mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem un konsultēt tos saistībā ar atbalsta saņemšanu no EIB, kas gūst labumu no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda.

“Altum” atbalsta Latvijas projektu virzītājus sākotnējos posmos pirms pieteikumu iesniegšas EIB. “Altum” ir gandarīts, ka tādam inovatīvam uzņēmumam kā “HansaMatrix”, kurš ražo preces ar augstu pievienoto vērtību, ir iespēja saņemt finansējumu no EIB, kas tam palīdzēs augt un attīstīties.

LA.lv