Ekonomika
Tehnoloģijas

FOTO: Zināms, ko 48 stundu laikā paveica notāri kopā ar IT speciālistiem0


Latvijas notariāta hakatona “Go2SmartNotary” norise.
Latvijas notariāta hakatona “Go2SmartNotary” norise.
Publicitātes foto

Pirmajā Latvijas notariāta hakatonā “Go2SmartNotary”, kas notika 48 stundas, komanda, kurā bija notāri un IT speciālisti, izstrādāja programmu, portālam “LA.lv” pastāstīja pasākuma rīkotāji.

Programma tiešsaistes konsultācijā 10 sekunžu laikā pēc identifikācijas dokumenta fiksēšanas kamerā veic datu apkopošanu par personu no visiem iespējamiem reģistriem un datu bāzēm.

Komandas “WILLI 4.0.” komandas kapteinis, kurš ir arī zvērināts notārs, Agris Jaunpujēns skaidroja, ka patlaban zvērināts notārs klienta identitātes noteikšanai tiešsaistes konsultācijā velta gandrīz 2 minūtes laika.

Taču “WILLI 4.0.” risinājums paredz, ka tas varēs notikt 10 sekundēs. Līdz ar to tehniskām darbībām veltītais laiks samazinātos, lai, tiekoties on-line konsultācijā, gan zvērināts notārs, gan klients laiku varētu veltīt pašam darījumam, teica Jaunpujēns.

Žūrija novērtēja ideju un tās prezentāciju kā veiksmīgāko šajā hakatonā, jo tādam rīkam ir ne tikai būtiska nozīme zvērinātu notāru darbā, bet arī potenciāls to reāli ieviest. Turklāt tas varētu būt noderīgs arī citām institūcijām, kurām jāveic personas identificēšana.

Notariāta specbalvu saņēma ideja par klientu izpētes atbalsta rīku – viegli lietojamu un uzticamu palīgprogrammu zvērināta notāra klientu risku vērtēšanā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Pašreizējais pārbaudes process aizņem daudz laika, jo notāram jāielūkojas teju 40 dažādos reģistros. Ja pieņemam, ka viens notārs vidēji dienā izvērtē 5 darījumus, tad līdzekļu legalitātes pārbaudei veltītais laiks ir 7,5 h – gandrīz pilna darba diena.

Turklāt informācijas meklēšana tik daudzos sadrumstalotos informācijas avotos palielina kļūdas pieļaušanas risku.

Risinājums paredz automatizēt klientu izpēti un veidot klientu profilus, kas būtu pieejami vienotā sistēmā, līdz ar ko citiem notāriem un institūcijām, kuras tai pievienojušās, nebūtu jāveic atkārtota izpēte, stāstīja zvērināta notāre Ilze Metuzāle, kura izvirzīja šo ideju attīstīšanai hakatonā.

Arī šis risinājums, ieviests dzīvē, būs noderīgs citām institūcijām, piemēram, Uzņēmumu reģistram, advokātiem, nekustamo īpašumu mākleriem u.c. Turklāt tas ir aktuāls arī citu valstu notariātiem.

Kopumā “Go2SmartNotary” hakatonam tika pieteiktas 11 idejas, no kurām četras veiksmīgi nokļuva līdz finālam. Vairākas idejas bija līdzīgas pēc būtības, tāpēc to autori apvienojās, veidojot vienu komandu.

Trešā ideja “Go2SmartNotary” hakatonā bija saistīta ar neitrālas nekustamo īpašumu platformas izveidi tirgus dalībniekiem.

Tā paredzēta kā ērti lietojama vietne, kurā nekustamā īpašuma pircējam pieejama droša un padziļināta informācija par objektu, novēršot to, ka tiek iegādāts “kaķis maisā”, savukārt pārdevējam padara vienkāršāku īpašuma pārdošanas procesu, kas pašlaik ir sadrumstalots, tāpēc laikietilpīgs un dārgs.

Ceturtā hakatonā attīstītā ideja ir mantošanas procesa digitalizēšana, ietverot gan automatizētu mantinieku šķiras noteikšanu, automātisku iesaistīto pušu apzināšanu un mantojuma daļu aprēķinu, digitālu mantošanas procesa apstrādi un kreditoru prasību iekļaušanu, automātisku testamentārās mantošanas apstrādi un mantojumu procesu uzsākšanu, kā arī bezmantinieku procesu automatizēšanu.

Galvenais ieguvums, ieviešot šādu sistēmu, būtu gan ērtāks, gan operatīvāks mantošanas process. Turklāt, samazinoties strīdu rašanās iemesliem, tiktu atslogotas tiesas. Arī bezmantinieku process tiktu automatizēts, lai valsts sev piekrītošo mantu saņemtu viegli un ērti, lieki netērējot kopīgos līdzekļus un ierēdņu laiku.

Hakatona “Go2SmartNotary” uzvarētāji balvā saņēma 1000 EUR. Idejas ieviešanai dzīvē komanda arī turpmāk saņems mentoru atbalstu gan prototipa izveidē, gan finansējuma piesaistē.

Starp hakatona mentoriem bija tādi eksperti, kā uzņēmējs un investors Artūrs Bernovskis, informācijas sistēmu izstrādes eksperts Gatis Žeiris, biznesa tehnoloģiju eksperts Arvis Zeile, komunikācijas eksperte Antra Bork-Ržečicka, jurists Ģirts Rūda, zīmolu un biznesa attīstības, jaunuzņēmumu stratēģijas un mārketinga eksperte Sanda Lapinska, zvērināts advokāts Jānis Bite, e-pārvaldes eksperts Gatis Bite.

Latvijas Zvērinātu notāru padomes (LZNP) padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš uzsvēra, ka “Go2SmartNotary” hakatons ir pierādījums tam, ka zvērināti notāri var darboties ļoti radoši un paši gan radīt idejas, gan kopdarbā ar citu profesiju pārstāvjiem, veidot labus produktus ne tikai Latvijas, bet pasaules tirgum.

“Lai gan hakatonā galveno balvu saņēma tikai viena ideja, es esmu pārliecināts, ka iesākto turpinās arī pārējās trīs komandas. Visas idejas ir ļoti vērtīgas un būtu nopietns atbalsts gan pašiem zvērinātiem notāriem, gan lielisks piedāvājums sabiedrībai,” teica Skrastiņš.

Saistītie raksti

“Go2SmartNotary” hakatonā attīstītās idejas vērtēja žūrija, kurā bija Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa, SIA “Datu sistēmas” valdes loceklis Gatis Žeiris, nekustamo īpašumu un būvniecības tiesību eksperte Zanda Zaļuma un LZNP padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš.

Šādi – radot jaunas idejas gan savai, gan valsts attīstībai – Latvijas zvērināti notāri atzīmēja atjaunotā Latvijas notariāta 25. gadadienu. Hakatons “Go2SmartNotary” ir viens no tai veltītiem pasākumiem.

LA.lv