Kultūra
Literatūra

“Aspazija, Kopoti raksti, 1. sējums” 0

Sast. Ausma Cimdiņa. Latvijas Universitāte, 815 lpp.

Jauno Aspazijas Kopotu rakstu 1. sējumā iekļautas dzejnieces agrīnās lugas, pirmo sējumu ievada sastādītājas un zinātniskās redaktores Ausmas Cimdiņas priekšvārds un “Ieskats Aspazijas biogrāfijā. Jaunības gadi”, savukārt pielikumā publicēts Artura Skuteļa pārskats par agrīno Aspazijas lugu iestudējumu vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām un Aspazijas agrīno lugu iestudējumu hronika, kas ļauj izsekot šo drāmu skatuves dzīvei un sniedz vērtīgu kultūrvēsturisku informāciju par Latvijas un latviešu teātra dzīves norisēm Latvijā un ārzemēs.

 

LA.lv